Pressmeddelande -

Nordic Islands Adventure Race äter Ironman till frukost

N i a r R a g n a r ö k 23-26 maj

Tävlingen är en del av Europa Serien i Adventure Racing där vinnande lag kvalar direkt Europa mästerskapen senare i höst och Världs mästerskapen i Adventure Racing 2020. De tävlande kommer från hela Europa för att tävla i denna äventyrs tävling som arrangeras av NIARgames.

A d v e t u r e r a c i n g

Adventure Racing är en sport som ställer höga krav på fysisk uthållighet, mental styrka och tekniska färdigheter. Tävlingarna pågår non- stop genom unika miljöer och vildmarker, i 2 – 7 dygn med världen som tävlingsarena där lagarbete, taktik och sömn- strategi är viktiga delar för att effektiv kunna röra sig framåt som en enhet och lag. Fyra lagmedlemmar, varav minst en från varje kön, tävlar ihop i flerdygns race med disciplinerna mountainbike, orientering, paddling, simning och rep moment. Genom racet navigerar lagen från A till B, mellan olika check-points. De tävlande tar sig framåt för egen maskin med hjälp av karta och kompass.

Sporten har vart verksam sedan 1991 och förra året genomfördes en liknande tävling i Stockholm då lagen tog sig mellan Stockholm, via Ålands Hav och skärgård till Åbo, Finland.

B a n a n 2 0 1 9

Banan är 300 km lång och Starten går klockan 22:00 i Östhammar, Roslagen den 24 maj. Banan går via de gamla underjordiska gruvsystemen i Dannemora där häftiga rep moment kommer förbluffa publiken som tar sig dit mellan 06:00-12:00 lördagen den 25 maj. Sedan vidare till Stockholm med cykel, kajak och en Swimrun sträcka för att slutligen gå i mål på Brunkebergstorg som sker på taket av Downtown Camper by Scandic den 26 Maj med ett spektakulärt rep moment där de klättrar upp på taket och drar sig i mål på två rep fastspänt 50 meter upp i luften ovanför vägen.

S o c i a l m e d i a

Youtube: niargames

Instagram: @nordicialndsar

Facebook: Nordic Islands Adventure Race

Hemsida: www.niargames.com

K o n t a k t

Staffan Björklund

staffaneb@gmail.com

+46733449703

Ämnen

  • Övriga sporter

Kategorier

  • #niargames
  • #niarraganrök
  • #nordicislandsar
  • @nordicislandsar

Regioner

  • Stockholm

Nordic Islands Adventure Race, även förkortat NIAR och känt som NIARgames arrangerar äventyrs tävlingar i Adventure Racing Världs Serien och Adventure Racing European Series.