Gå direkt till innehåll
Nordic Live Expo AB lanserar Nordic Mobility Conference & Expo på Kistamässan den 3 – 4 maj 2023

Pressmeddelande -

Nordic Live Expo AB lanserar Nordic Mobility Conference & Expo på Kistamässan den 3 – 4 maj 2023

Nordic Mobility är ett nytt nordiskt evenemang med fokus på att främja utformningen och implementeringen av nya hållbara urbana mobilitetsmodeller.

Nordic Mobility kommer att hållas tillsammans med Stockholm Smart City Expo & Conference, den ledande mässan och konferensen i Norden för smarta städer. Evenemanget syftar till att ta itu med de framtida utmaningar som mobilitet står inför.
Det nya evenemanget, som kommer att inkludera ett konferens- och utställningsområde, kommer att arrangeras den 3 – 4 maj 2023 på Kistamässan i Stockholm. Det kommer att behandla aktuella mobilitetsutmaningsområden som mikromobilitet (elektriska skotrar, cyklar), aktiv mobilitet, kollektivtrafik, mobilitetsleverantörer (bildelning, flygtaxi), bilindustrin (el-uppkopplade och autonoma bilar), lastmile-logistik (e-handelsleveranser, leveransdrönare), smarta infrastrukturer, geolokalisering och betalningssystem, energiomställningen mot koldioxidneutralitet och digitalisering.

Evenemanget har ett stort stöd från företag och institutioner

Tillsammans med de privata företagen kommer den offentliga sektorns engagemang att vara en av grundpelarna i Nordic Mobility 2023, vid sidan av strategiska partnerskap med ett 20 tal organisationer som arbetar med utformningen av framtidens transporter, för innovation inom hållbar stadsmobilitet och mer levande städer.

Den smarta och hållbara mobilitetssektorn kommer att vara en av de snabbast växande sektorerna under de kommande åren. Enligt Allied Market Research-studien genererade den globala smarta mobilitetsmarknaden cirka 30 000 miljoner euro 2019, en siffra som förväntas stiga till 60 000 miljoner euro år 2027, med en tillväxttakt på totalt mer än 20 %. De segment som står för denna potential inkluderar on-demand transporttjänster, bildelning, trafikledningssystem och smarta infrastrukturer.

Syftet med detta nya evenemang är att skapa en gemensam syn på hur framtidens hållbara mobilitet bör utformas. Därför kommer Nordic Mobility tillsammans med Stockholm Smart City sträva efter att skapa en plattform som för företag, myndigheter och institutioner samman, för att främja innovation inom sektorn.

Ämnen

Kategorier


Live Expo arrangerar mässor, möten, konferenser och events på den skandinaviska marknaden. Vi matchar människor och företag för att göra affärer, nätverka och inspireras av varandra. Live Expo har startats av Sveriges mest erfarna entreprenörer inom mässor och events, som lanserat över hundra nya mässor varav många idag är ledande inom sina respektive branscher. Med ett fulladdat innehåll inspirerar, utvecklar och uppdaterar vi våra besökare och tar mässmediet till en helt ny nivå. www.liveexpo.se 


Be the first to know - här upplevs nästa stora grej

Live Expo arrangerar mässor, möten, konferenser och events på den skandinaviska marknaden. Vi matchar människor och företag för att göra affärer, nätverka och inspireras av varandra. Live Expo har startats av Sveriges mest erfarna entreprenörer inom mässor och events, som lanserat över hundra nya mässor varav många idag är ledande inom sina respektive branscher. Med ett fulladdat innehåll inspirerar, utvecklar och uppdaterar vi våra besökare och tar mässmediet till en helt ny nivå. www.liveexpo.se

Nordic Live Expo
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
www.liveexpo.se