Gå direkt till innehåll
Stefan Löfven, f.d. Statsminister, talar på mötesplatserna 2024
Stefan Löfven, f.d. Statsminister, talar på mötesplatserna 2024

Pressmeddelande -

Stark talaruppställning och rekordmånga utställare – återbokning på 70% till 2025

Lösningar för Offentlig Sektor, Upphandlingsdagarna, e-Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård samlades under ett tak den 24-25 januari på Kistamässan i Stockholm för att leverera en enastående upplevelse för besökare och utställare. Med fullt hus, ett livligt mässgolv och en imponerande talaruppställning var arrangemanget en succé, vilket bekräftas av den imponerande återbokningen på 70% till 2025.

Behovet av en central mötesplats för den offentliga sektorn och hälso- och sjukvården har aldrig varit större, och dessa fyra mässor har etablerat sig som ledande samlingspunkter för branschen. Med nästan 4000 besökare bekräftar årets upplaga deras betydelse och relevans i en tid av ekonomiskt tryck och förändring.

Årets fokus låg på digitaliseringens påverkan och möjligheter, vilket avspeglades i över 300 seminarier som erbjöd en djupdykning i ämnen som det moderna ledarskapet, digital transformation och verksamhetsutveckling. Medlemsorganisationer som Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Sveriges Offentliga Inköpare bidrog med sina perspektiv och insikter, vilket gjorde konferensen både innehållsrik och kompetensutvecklande.

På mässgolvet visade de 300 utställarna och varumärkena upp sina senaste innovationer och nyheter, vilket skapade en energisk och inspirerande atmosfär. Intresset och engagemanget från både besökare och utställare bådar gott inför framtiden och bekräftar evenemangets position som ett måste för alla som är involverade i den offentliga sektorn och hälso- och sjukvården.

”I en tid med ökad oro kring både i omvärlden och hemmaplan så blev konferensen en verklig ljuspunkt med inspirerande föredrag, kloka insikter, kunskapsdelning och såklart också en god portion glädje. Vi lyckades fylla mässan med människor som jobbar med alla olika delar av svensk välfärd, och ser att de här mötesplatserna verkligen lyckats etablera sig som ett tydligt startskott på året för alla de som jobbar med utveckling inom och med det offentliga Sverige." Per Mosseby, konferensrådets ordförande

Nytt för året!
De tog priserna på årets mässa: Årets Hållbarhetskommun och Årets Välfärdsinspiratör

Årets hållbarhetskommun 2023
Vinnare: Mölndals stad

Juryns motivering:
"Kommunen har tagit initiativ till ambitiösa klimatmål i en regional kraftsamling och arbetar systematiskt för att kunna uppnå dessa. Genom innovativa digitala lösningar lyckas man återbruka både material och inventarier på ett sätt som sparar både miljö och pengar.

Man har också satt den miljömässiga hållbarheten i ett holistiskt hållbarhetsperspektiv i kommunens budgetprocess, tillsammans med ekonomisk och social hållbarhet, på ett sätt som gör Mölndals stad till en föregångskommun inom hållbarhet, och Årets hållbarhetskommun 2023.”

Årets välfärdsinspiratör 2023
Vinnare: Ljungby kommun och Region Kronoberg

Juryns motivering:
"Under lång tid har en av svensk välfärds största utmaningar varit att effektivt kunna ge vård och omsorg till de invånare som behöver mycket stöd från både kommun och region. Genom ett banbrytande och gränsöverskridande samarbete där man gemensamt delar och analyserar hälsodata, har man tagit sig an utmaningen att se till att individerna inte ska ramla mellan de organisatoriska stolarna.

De initiala resultaten visar på att man kan uppnå en individanpassad vård som både sparar resurser för det offentliga, samtidigt som man ökar kvaliteten för individen. Utvecklingsarbetet är utsett till försöksverksamhet av nationell karaktär och beforskas. Projektet "God och nära vård" som drivs av Ljungby kommun och Region Kronoberg är Årets välfärdsinspiratör 2023."

Mässorna återkommer den 22-23 januari 2025. För mer information besök mötesplatsernas hemsidor.

För mer information kontakta:
Marie Jacobsson - affärschef
mj@liveexpo.se
+46 (0)73 523 72 00

Fakta
Lösningar för Offentlig Sektor är den ledande mötesplatsen för den offentliga sektorn och hälso- och sjukvården i Sverige. Tillsammans med Upphandlingsdagarna, e-Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård erbjuder vi en unik möjlighet att nätverka, lära och inspireras av de senaste trenderna och innovationerna inom de olika branscherna.

Lösningar för Offentlig Sektor
Sveriges ledande mötesplats för alla som leder och utvecklar de offentliga verksamheterna.

Upphandlingsdagarna
Sveriges största mötesplats för offentlig upphandling och inköp

e-Hälsa+MVTe
Mötesplats med syfte att stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i vård och omsorg med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

Framtidens Hälso & Sjukvård
Mötesplats för alla som leder, utvecklar och ansvarar för framtidens hälso- & sjukvård.

Statistik 2024:
3961 besökare
1790 konferensdelegater
300 utställare

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Live Expo arrangerar mässor, möten, konferenser och events på den skandinaviska marknaden. Vi matchar människor och företag för att göra affärer, nätverka och inspireras av varandra. Live Expo har startats av Sveriges mest erfarna entreprenörer inom mässor och events, som lanserat över hundra nya mässor varav många idag är ledande inom sina respektive branscher. Med ett fulladdat innehåll inspirerar, utvecklar och uppdaterar vi våra besökare och tar mässmediet till en helt ny nivå. www.liveexpo.se 


Be the first to know - här upplevs nästa stora grej

Live Expo arrangerar mässor, möten, konferenser och events på den skandinaviska marknaden. Vi matchar människor och företag för att göra affärer, nätverka och inspireras av varandra. Live Expo har startats av Sveriges mest erfarna entreprenörer inom mässor och events, som lanserat över hundra nya mässor varav många idag är ledande inom sina respektive branscher. Med ett fulladdat innehåll inspirerar, utvecklar och uppdaterar vi våra besökare och tar mässmediet till en helt ny nivå. www.liveexpo.se

Nordic Live Expo
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
www.liveexpo.se