Pressmeddelande -

COVIAL DEVICE: NY PRODUKT - SENSOR MOT GLASKROSS(GBD) FÄRDIGSTÄLLS.

Med hjälp av ny teknik inom akustisk emission kommer Covial Device AB, Helsingborg och Aditus Science AB, Lund att färdigställa en ny produkt under våren 2006 kallad glaskrossensor. Produkten larmar på ett effektivt sätt försök till skadegörelse på glaspartier eller andra hårda strukturer. Sensorn kan skilja på skärning, brytning eller krossning av glas i samband med inbrott i butiker, villor, glasmontrar, bilar etc. Fördelen är att denna sensorn kan skilja på ett äkta larm mot ett falsklarm. Ett stort antal av alla larm som inkommer idag är falska. Glassensorn är så liten i sin utformning att den kan placeras nästan varsomhelst där man i ett tidigt skede vill få indikation om inbrott eller skadegörelse. Covial Device AB tecknade avtal den 27/1 2006 med Aditus Science AB, Lund för att färdigutveckla AE glasskrossensorn med patenterad teknik anpassad till larmbranschen. Målsättningen med projektet är att bolagen tillsammans tar fram en komplett sensor med unika egenskaper för säker detektering av skadegörelse på glas. Projektet inkluderar även en EMC-test. När projektet är slutfört och produkten är framtagen kommer en serieproduktion omedelbart att inledas. Covial Device AB planerar parallellt med projektet att färdigställa en produktionslina i Kina. Projektet ligger enligt den plan bolaget ställt upp och de intentionsavtal som finns skrivna med kunder. Avtalen skall i sin förlängning leda till mer omfattande order. För ytterligare information från Covial Device AB kontakta VD Ola Dietrichson, 0709-921 648 alternativt TD, Roland Larsson 0708-155223 ====================================== Om Covial Device AB Företaget bildades 1977 under namnet MicroService. Bolaget ombildades till aktiebolag 1993 och ändrade namn 1995 till Covial Device AB. Under perioden 1995 till 2000 utvecklade bolaget principerna för sin patenterade accelerations/vibrationssensor och under de första åren på 2000-talet har bolaget huvudprodukt, AE-sensorn utvecklats. Covial Device AB äger idag flera patent inom sensorområdet i ett stort antal länder i Europa, USA och Asien. Bolaget finns idag i Helsingborg, Hong Kong och Shanghai med kundprojekt inom framförallt larm- och säkerhetsbranschen, byggbranschen, medicinteknisk processövervakning samt produktionsövervakning. Covial Device AB är från och med 2005-11-11 listade på NGMs inofficiella handelsplats Nordic OTC/Öresundslistan. För mer information om Covial Device AB se www.covialdevice.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning