Pressmeddelande -

FI föreslår NGM återfår börstillstånd


Finansinspektionen föreslår länsrätten att den i stället för att dra in NGM:s börstillstånd beslutar att varna NGM och utdöma en straffavgift på 4 500 000 kronor.

En avgörande faktor för att FI ändrar sin inställning i frågan är att NGM fått nya ägare. NGM har dessutom sett över hur företaget hanterar marknadsövervakning, intern styrning och kontroll.

FI återkallade NGM:s börstillstånd den 30 oktober 2008.


Läs mer på www.fi.se


Karin Hallgren,
Informationschef
Tel 08-787 82 20
Mob 076-127 59 43

Joakim Schaaf,
Chefsjurist
Tel 08-787 82 77
Mob 070-337 82 77

Ämnen

  • Ekonomi, finans