Pressmeddelande -

NGM HOLDING: DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 - 2008-03-31

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48999


(NGM: NGM B)

SAMMANDRAG

* Nettoomsättningen minskade under första kvartalet med 10 % mot föregående år till 10,8 MSEK (12,0).

* Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 0,01 KSEK (1,7).

* Resultat per aktie under årets första kvartal uppgick till 0,00 SEK (0,03).

Jämförelseresultat för 2007 har justerats enligt pressmeddelande 2008-04-24.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER

* Styrelsen i NGM Holding har beslutat om ett ovillkorat ägartillskott uppgående till 31 MSEK till dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB.

* NGMs medlemmar kan nu rapportera in avslut på Nordic MTF Reporting.

* NDX utveckling är fortsatt positiv. Natixis anslöts under februari som ny emittent.

* Tre nya bolag har listats på Nordic MTF, Josab, Kilsta Metall och Deflamo.

* Den 10 mars avgick VD Ulf Cederin och ersattes tillfälligtvis av NGMs chefsjurist Angelica Olsson. Inget avgångsvederlag utbetalades. Slutligt avtal med avgående VD har ingåtts. Hans Dyster-Aas tillträdde tjänsten som verkställande direktör den 16 april 2008.


(För fullständig rapport se bifogad fil)

NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans