Pressmeddelande -

NGM HOLDING: NGM-AKTIERNA NU SÅLDA TILL BÖRSE STUTTGART

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50413


Försäljningen av NGM Holdings rörelsedrivande dotterbolag NGM har idag fullföljts och aktierna överförts till Börse Stuttgart Holding GmbH.

Försäljningen genomfördes i enlighet med beslut av extra bolagsstämma i NGM Holding den 21 november 2008. Köpeskillingen uppgår till 40 MSEK. Försäljningen beräknas generera en reaförlust på cirka 13 MSEK. Det egna kapitalet uppgick den 30 september till 50 MSEK. I samband med försäljningen utgår en engångsersättning om 300 TSEK till verkställande direktören.

Styrelsen i NGM Holding kommer på begäran av Pyr Invest AB, som kontrollerar 29,64 procent av rösterna och 34,40 procent av kapitalet i bolaget, att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse.Närmare upplysningar:

Heléne Bergquist, styrelseordf. i NGM Holding och NGM. +46(0)70 5686284
Fotnot:
NGM Holding = Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ)
NGM = Nordic Growth Market NGM AB som driver de reglerade marknaderna NGM Equity och NDX samt handelsplattformen Nordic MTF

Ämnen

  • Ekonomi, finans