Pressmeddelande -

NGM MEDDELANDESERIE: #05-61 LIGTHLAB AB GENOMFÖR SAMMANLÄGGNING 1:100

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41378 Lightlab (LLAB B, SE0000476954) genomför i enlighet med beslut på bolagsstämman en aktiesammanläggning med villkor 1:100. Det innebär således en minskning av antalet aktier så att ett hundra (100) gamla aktier blir en (1) ny och att börskursen därmed i motsvarande mån skall multipliceras med 100. Sista dag för handel utan sammanläggning kommer att vara den 20 september 2005. Från och med den 21 september 2005 kommer således handel att ske enligt ovannämnda villkor. Avstämningsdag är den 23 september. I samband med detta kommer flerdagarsorder i Lightlabs orderbok att raderas. Detta sker efter handelsdagens slut den 20 september 2005. I samband med sammanläggning kommer handelsposten i Lightlab att justeras. Den nya handelsposten kommer att bli 200 st aktier. Listningsnamn: LIGHTLAB B Tickerkod: LLAB B ISIN-nummer: SE0000476954 Avstämningsdag: 2005-09-23 Sista handelsdagen utan sammanläggning: 2005-09-20 Handelsstart 2005-09-21 med ny handelspost 200 st Med vänlig hälsning Marknadsövervakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans