Pressmeddelande -

NGM MEDDELANDESERIE: #08-18 HANDELSSTOPP I TMG INTERNATIONAL AB

NGM-Börsen har beslutat att stoppa handeln i TMG International AB (TMGI, SE0001209123) tills vidare. I samband med handelsstoppet rensas orderboken i TMG International AB. NGM-börsen har informerat Finansinspektionen, som enligt 22 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har beslutat att handelsstoppet skall bestå. Med vänlig hälsning Marknadsövervakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans