Pressmeddelande -

NGM MEDDELANDESERIE: #08-19 FÖRSTA HANDELSDAG DEN 12 MAJ FÖR KONVERTIBEL I HEBI HEALTH CARE

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48912 Hebi Health Care har som tidigare meddelats i pressmeddelande genomfört en förlängning av det konvertibla förlagslånet KV3, som i Freeway benämndes HEBI KVB. Avstämingsdagen för KV3 var den 23 april. Det förlängda förlagslånet benämns KV5 och kommer att börja handlas den 12 maj 2008. Listningsnamn: HEBI HEALTH CARE KV5B Tickerkod: HEBI KV5B ISIN-nummer: SE0002432336 NGM-Nummer: 67121459 Handelspost: 5000 Första handelsdag: 2008-05-12 Sista handelsdag: 2011-04-14 (Gäller även Hebi KV4B) Med vänlig hälsning Marknadsövervakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans