Pressmeddelande -

NGM MEDDELANDESERIE: #08-21 BESLUT OM AVNOTERING AV TMG INTERNATIONAL AB FRÅN NGM EQUITY

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48960

 

Aktier i TMG International AB (Bolaget) är upptagna till handel på NGM Equity. Bolaget försattes i konkurs den 6 maj 2008 vid Stockholms tingsrätt. Den 13 maj 2008 inkom Bolaget, genom konkursförvaltare Claes-Göran Westerberg vid Andrén Bratt Eversheds Advokatbyrå AB, med en hemställan om avnotering.

Nordic Growth Market NGM AB (NGM börsen) beslutar i enlighet med 15 kap. 11 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden att avnotera Bolaget från NGM Equity.

Handeln i TMG International har varit stoppad sedan den 5 maj 2008.


Nordic Growth Market NGM AB


Info.

Listningsnamn: TMG INTERNATIONAL
Kortnamn: TMGI
ISIN-nummer: SE0001209123
NGM-Nummer: 67110006

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans