Pressmeddelande -

NGM MEDDELANDESERIE: #08-72 FÖRETRÄDESEMISSION I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50333Confidence International AB (CONF B, SE0000325839) har beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Avstämningsdag för rätt att deltaga i emissionen är den 25 november 2008. Sista dag för handel med Confidences aktie med rätt att deltaga i emissionen är den 20 november 2008.

För varje aktie i Confidence som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Confidence. Teckningskursen ska vara 0,05 kronor per ny aktie.

Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 28 november - 9 december 2008. Handel med Betald tecknad aktie kommer att ske fr.o.m. den 28 november 2008 tills dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Listningsnamn: CONFIDENCE TRB
Kortnamn: CONF TRB
ISIN-nummer: SE0002693127
Handelspost: 5000
Första handelsdag: 2008-11-28
Sista handelsdag: 2008-12-09
NGM-Nummer: 67122695

Listningsnamn: CONFIDENCE BTB
Kortnamn: OBDU BTUB
ISIN-nummer: SE0002693135
Handelspost: 5000
Första handelsdag: 2008-11-28
Sista handelsdag: Kommer att meddelas senare
NGM-Nummer: 67122696

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Confidences orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 20 november 2008.

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans