Pressmeddelande -

NGM MEDDELANDESERIE: #08-73 SISTA HANDELSDAG ÄNDRAD FÖR TECKNINGSOPTION I CENTRAL ASIA GOLD TILL DEN 2 DECEMBER 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50344


Listningsnamn: CENTRAL ASIA GOLD TO2
Kortnamn: CAG TO2
ISIN-nummer: SE0002482737
Handelspost: 2000
Första dag för handel: 2008-08-05
Sista dag för handel: 2008-12-02 (ändras från 2008-12-05)
NGM-Nummer: 67121537


Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans