Pressmeddelande -

NORDIC MTF MEDDELANDESERIE: #08-45 FÖRETRÄDESEMISSION I THENBERG & KINDE FONDKOMMSION AB

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50383

 

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (THK MTFB, SE0001940461) har beslutat om nyemission med företräde för aktieägarna.

Villkor i korthet
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 2 december 2008 var registrerad som aktieägare i Thenberg & Kinde Fondkommission AB erbjuds med företräde att för två (2) innehavda aktier av serie A eller B teckna en (1) ny aktie av serie B.

Avstämningsdag: 2 december 2008.
Sista dag för handel inkl teckningsrätt: 27 november 2008.
Teckningskurs: SEK 1:-.
Teckningstid: 8 - 19 december 2008.
Handel med teckningsrätter: 8 - 16 december 2008.

Information angående teckningsrätt och betald tecknad aktie kommer att meddelas i separat meddelandeserie.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Thenberg & Kinde Fondkommission ABs orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 27 november 2008.

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans