Pressmeddelande -

Kork ska göra lekplatser mer hållbara

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador för barn i förskole- och grundskoleåldern. Det ställer höga krav på fallskydd på lekplatser och skolgårdar som förutom att garantera säkerheten också ska vara tillgängliga. I byggbranschen har miljöaspekten fått stå tillbaka eftersom det hittills inte funnits något material som levt upp till alla krav. Men en helt ny hållbarhetsinnovation i form av ett alternativt underlag ska ändra på det – korkek och spillmaterial från korkprodukter kommer genom en ny lösning framöver att bli en vanligare syn på lekplatser runt om i Sverige.

Varje år skadas 36 000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning och fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador för barn i förskole- och grundskoleåldern*. Bra fallskydd som inte flyttar på sig när barnen leker på lekplatser och skolgårdar är därför otroligt viktigt för att minimera skador. De senaste åren har det kommit rapporter om att de gummimattor och konstgräs som i stor utsträckning används idag är förknippat med miljö- och hälsorisker, framförallt genom utsläpp av mikroplaster.

Hittills har det inte funnits någon typ av fallskydd som varit både säkert, tillgängligt och dessutom miljövänligt, men nu har Nordic Surface, branschledare med lång erfarenhet av fallskydd genom ett innovationsprojekt lyckats hitta en ny typ av lösning. Det är ett helt nytt material där man använder kork från korkeken. Tekniken och materialet tillgodoser både säkerhetskrav och lämnar dessutom ett positivt miljöavtryck. Och reaktionerna har varit positiva – en första testlekplats med det nya materialet, under varumärket Corkeen, finns redan på Värmdö. Sisab, med sina 600 förskolor och skolor, har uttryckt intresse för att testa produkten till våren.

– Fallskydd finns under lekutrustning där barn befinner sig dagligen, både på lekplatser, i parker och på skolgårdar. Branschen måste ta ett större ansvar för de material som används – ska vi vara med och bygga framtidens hållbara städer måste vi sträva efter att hitta lösningar som varken skadar miljö eller människor, säger Michael Hammar, grundare och vd på Nordic Surface och initiativtagare till Corkeen.

Resultatet är en process där spillmaterial från korkprodukter finfördelas och gjuts samman till ett fallskydd som är säkert, tillgängligt för personer med begränsad rörelse- och orienteringsförmåga och dessutom miljövänligt. Det är den största skillnaden från platsgjuten gummi och konstgräs som består av 100 procent oljebaserad råvara och bidrar till ökade koldioxidutsläpp – både vid tillverkning och bränning efter uttjänande, medan kork är 100 procent naturligt och istället binder koldioxid. Obundna naturmaterial som sand, bark och träflis som också används idag flyttar på sig vid lek och skapar gropar utan skydd, vilket betyder kostnadskrävande driftaktiviteter för att inte utgöra en säkerhetsrisk vid fall.

Fördelar med kork

 • Kork innehåller inga skadliga kemikalier och sprider inte heller mikroplaster.
 • Kork skördas från korkekens stam och skadar inte trädet då barken växer ut igen, något som möjliggör flera skördar. Dessutom binder det koldioxid fram till att barken skördas.
 • Efter tio år, som beräknas vara korkmattans livslängd, kan den malas ned och återanvändas på exempelvis gångbanor.
 • Korken är till skillnad från platsgjuten gummi och konstgräs extremt dränerande och bidrar till lägre belastning på dagvattennätet vid ihållande regn.
 • Kork är 70 procent lättare än gummi, vilket ger en lägre arbetsbelastning för utföraren.

*Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2014). Barns skador i förskola, skola och fritidshem. Tillgänglig:https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27490.pdf

För mer information, kontakta gärna:
Michael Hammar, grundare och vd på Nordic Surface och initiativtagare till Corkeen, michael.hammar@nordicsurface.se, tel: 073-334 39 93http://corkeen.se/

Bilder: https://we.tl/t-OjqJbirzNL

Ämnen

 • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

 • fallolycka
 • sand
 • träflis
 • gummi
 • spillmaterial
 • fallskydd
 • parklek
 • park
 • barn
 • fallskada
 • corkeen
 • miljövänligt
 • lekplats
 • kork

Nordic Surface Sweden AB anlägger lekplatser i Sverige. Konstgräs och platsgjuten gummi har historiskt varit de huvudsakliga produktgrupperna, men vi är ständigt involverade i innovationsprocesser för att hitta nya, hållbara lösningar för både människa och miljö. Vi omsätter drygt 30 MSEK och har 10 medarbetare.

Kontakter

Jonathan Nathanson

Presskontakt VD +46 (0)763 - 23 72 02