Pressmeddelande -

INBJUDAN TILL KONFERENS 2 DECEMBER: Förebyggande av folkmord - en utopi?

Förintelsen, Kambodja, Rwanda, Kosovo, Bosnien, Darfur, Burma, Sydossetien...

FOLKMORDSKONVENTIONEN 60 ÅR

Den 8 december 2008 har det gått 60 år sedan Folkmordskonventionen antogs. Nordiska Afrikainstitutet och Forum för levande historia inbjuder till en konferens den 2 december på temat: Förebyggandet av folkmord - en utopi?

Utgångspunkten för programmet är rapporten "Responsibility to Protect", (R2P), om världssamfundets skyldighet/ansvar att, enligt vissa principer, skydda civila, i akt att förhindra folkmord som det beskrivs i folkmordskonventionen. R2P:s principer antogs av FN:s toppmöte år 2005.

I den debatt som uppstod efter övergreppen i Rwanda, Kosovo och Bosnien kunde snart två huvudlinjer urskiljas:

  • Skyldigheten att intervenera utifrån ett humanitärt perspektiv
  • Skyldigheten att respektera statssuveräniteten enligt FN:s resolution om skyldigheten att respektera en stats rätt att själv sköta sina interna angelägenheter

Syftet med R2P var att överbrygga gapet mellan dessa båda synsätt. Vid World Summit 2005 i samband med FN:s 60-årsjubileum anslöt sig 150 staters ledare till ett gemensamt uttalande baserat på bl a R2P där man beslöt "to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means /... / to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity." De slöt också upp kring tanken om möjligheten att som en sista utväg bruka våld för att skydda.

PROGRAM

Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10

Tid: 2 december 2008, kl 12.30 - 18.00

Moderator: Christian Palme, journalist, tidigare bl a Balkankorrespondent på DN och informationschef i åklagarkontoret i Internationella brottmålsdomstolen. Arbetar nu som kommunikationsmedarbetare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

12:30 - Enkel lunchsmörgås "på stående fot"

13.00 - Välkomsthälsning Eskil Franck, överintendent, Forum för levande historia

En reflektion

Yrsa Stenius, pressombudsman

Om oss vanliga människor

13:15 - Block 1; Förebyggande

Inledning: konventionens bakgrund

Ove Bring, professor em. i folkrätt

Key note

Hans Corell, tidigare rättschef och ambassadör, rådgivare rättsliga frågor, FN.

PANEL

Lennart Aspegren, expert internationell rätt, tidigare tjänstgjort bl a som domare vid Rwandatribunalen, ICTR

Lena Sundh, UD, tidigare bl a FN:s MR-chef i Nepal samt Sveriges Ambassadör i Angola

Erik Wennerström, rådgivare i folkrätt på UD och författare till en avhandling om olika sätt att inom EU använda begreppet rättsstat.

14.50

Paus med förfriskningar

15.30 - Block 2; Sista utvägen

Presentation

Diana Amnéus presenterar sin avhandling om möjligheten att skydda människors säkerhet med militära medel

Kommentar

Bo Pellnäs, säkerhetspolitisk kommentator, tidigare överste av 1:a graden, bl a varit chef för FN: s observatörsstyrka på Balkan

Samtal

Bo Pellnäs, Ove Bring samt Diana Amnéus under ledning av Christian Palme

Avslutning och sammanfattning

Christian Palme

ca: 18.00

Slut

OSA: anmäl dig senast 25 november på www.levandehistoria.se/konferens2dec

Begränsat antal platser.

Konferensen är ett samarbete mellan Nordiska Afrikainstitutet och Forum för levande historia och genomförsi samråd med FN-förbundet, Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen, Folke Bernadotteakademin, Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, Sida, SIPRI och Utrikespolitiska institutet.


 

 

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala i Sverige och är inriktad mot att förse de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Uppsala

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

Kontakter

Mattias Sköld

Presskontakt Pressansvarig 018 - 471 52 82

Johan Sävström

Presskontakt Forskningskommunikatör 018 - 471 52 85