Gå direkt till innehåll
Nordiska Akvarellmuseet lanserar hyllningsbok om bilderboken som medium

Pressmeddelande -

Nordiska Akvarellmuseet lanserar hyllningsbok om bilderboken som medium

Vad händer med bilderboken i en tid av stora förändringar? I ett par års tid har Nordiska Akvarellmuseet samlat en grupp författare, konstnärer, forskare och kritiker till möten för att diskutera och tänka kring den tryckta bilderbokens framtid. Arbetet har lett fram till en bok som i en rad artiklar granskar och hyllar bilderboken som ett unikt medium och som en konstart i egen rätt.

Boken ska öka kunskapen om det nordiska bilderbokslandskapet och kännedomen om den nyskapande produktion som sker i Norden. Den ska också bidra till att kvalificera det professionella samtalet och i förlängningen kunna användas som lärobok inom konstnärliga utbildningar likväl som inom fortbildningar för kritiker, redaktörer och andra som arbetar med konstformen bilderbok. Vi tror att genom att kvalificera teoribildningen kring bilderboken ökar chanserna för att konstnärligt nyskapande bilderbokprojekt för barn och unga ska kunna formuleras och ta sig fram i produktionskedjan. Att fler får chansen att ta del av bra bildberättande under sin uppväxt är det centrala syftet med Nordiska Akvarellmuseets satsning.

Med avstamp i den färska En fanfar för bilderboken bjuder Nordiska Akvarellmuseet in till ett spännande heldagsseminarium med chans att möta medlemmar från Fanfarens skribentgrupp, nordiska bilderboksskapare, representanter för högskoleutbildningar och den prisbelönade belgiska bilderboksskaparen Kitty Crowther. Läs bifogat program och anmäl dig senast 4 november!

Boken och seminariedagen den 8 november är en startpunkt. I mars 2014 planerar vi för en uppföljande diskussion om bilderbokskritik och estetik på Konstfack i Stockholm.


En fanfar för bilderboken ges ut i samarbete med Alfabeta Bokförlag.

För mer information, kontakta:

Lena Eriksson, Pedagogisk ledare och utställningsansvarig
0703-60 51 88 / lena.eriksson@akvarellmuseet.org

Daniel Lindell, Kommunikatör och pressansvarig
0304-60 00 91, 0702-39 33 87 / daniel.lindell@akvarellmuseet.orgÄmnen

Kategorier

Regioner


Besök oss och få en upplevelse utöver det vanliga. Här kan du möta den internationella konstens intressantaste företrädare eller klassisk akvarell. En mötesplats anpassat till en verksamhet kring konst, kultur, natur och människor.

I huset finner du utställningssalar där det i genomsnitt visas sex olika utställningar per år. Samlingssalen rymmer ett rikt utbud av kultur i olika former, musik, dans, teater och föreläsningar, seminarier,  konferenser och samtalskvällar.

Vi har gästateljéer för uthyrning på Bockholmen, tvärs över vattnet. Museibutiken, granne med utställningssalarna, har ett stort sortiment av bland annat målarverktyg och färg.  

I närheten av utställningssalarna ligger också barnateljén och en trappa upp den större experimentverkstaden med utrustning för konstnärligt arbete, undervisning och forskning.  
Restaurang "Vatten - gourmet och kafé" med uteservering och utsikt över vattnet ligger i museets lokaler.

Kontakter

Sofia Olofsson

Sofia Olofsson

Presskontakt Pressansvarig 0735–32 17 95

Relaterat innehåll

Relaterade event

Konst, kultur, natur och människor.

Besök oss och få en upplevelse utöver det vanliga. Nordiska Akvarellmuseet är en plats för möten mellan konst, människor och natur och ett centrum för konst baserad på vatten, pigment och papper. Vi ser på akvarelltekniken från samtidens och den nutida konstens perspektiv mot bakgrund av akvarellmåleriets tradition och undersöker mediet som tradition, uttryck och koncept.
I huset finner du utställningssalar där det i genomsnitt visas 6-8 utställningar per år. I vår Samlingssal presenterar vi ett rikt kulturprogram, där musik, dans, teater, föreläsningar, seminarier, konferenser och samtalskvällar är givna beståndsdelar. Byggnaden rymmer även inte mindre än tre verkstäder, som tillsammans med konsten fungerar som ett nav i museets pedagogiska verksamhet. Här bedrivs undervisning, kursverksamhet, forskning och konstnärligt arbete.
Vi har gästateljéer för uthyrning på ön Bockholmen mitt emot museet, som förbinds med fastlandet genom en gångbro. Museibutiken, granne med utställningssalarna, har ett stort sortiment av bland annat konstnärsmaterial och litteratur som skiftar med de aktuella utställningarna. I museets lokaler ligger Vatten Restaurang & Kafé, med uteservering och storslagen utsikt över vattnet.
2010 mottog Nordiska Akvarellmuseet utmärkelsen Årets museum. I motivering nämns bland annat att ”museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort.”
Varmt välkommen till Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn.