Gå direkt till innehåll
Pressvisning av vårens utställningar på Nordiska Akvarellmuseet

Pressmeddelande -

Pressvisning av vårens utställningar på Nordiska Akvarellmuseet

OLLI LYYTIKÄINEN / Flyende Hamlet, Fleeing Hamlet / 1976

Den 2 mars öppnar Nordiska Akvarellmuseet två nya utställningar. I den retrospektiva utställningen Flyende Hamlet – I huvudet på Olli Lyytikäinen möter vi en unik konstnär som förenade popkonstens skämt med surrealismens djup. I utställningen Exponeringar visas verk från museets samling som på olika sätt anknyter till den fotografiska tekniken.

2.3 - 4.5 2014

FLYENDE HAMLET / I HUVUDET PÅ OLLI LYYTIKÄINEN

I en omfattande retrospektiv utställning möter vi en unik konstnär som förenade popkonstens skämt med surrealismens djup, sökte inspiration i musiken och behandlade Kalle Anka med samma allvar som Hamlet.

Olli Lyytikäinen (1949-87) var målare, tecknare och fotograf. I hans fantasieggande akvareller går humor och klarsyn hand i hand. Sedan debuten i början av 70-talet har hans skicklighet och säregna uttryck uppskattats av såväl publik som kritiker.

Genombrottet kom 1973 med utställningen Från Afrika till evigheten. Trots Lyytikäinens relativt korta liv är hans konstnärskap omfattande och tidlöst intressant. Hans uppfinningsrika bildvärld är ständigt aktuell, särskilt idag när det figurativa måleriet vinner alltmer mark. I utställningen ingår verk från hela konstnärskapet, inlånade från museer och privatpersoner i Norden.

Med stöd av Hélène och Walter Grönqvists stiftelse / Sigurd Frosterus stiftelse / Kulturfonden för Sverige och Finland

2.3 - 4.5 2014

EXPONERINGAR / UR MUSEETS SAMLING

I vårens urval visas verk som på olika sätt anknyter till den fotografiska tekniken.

Nordiska Akvarellmuseets konstsamling är en levande och viktig del av verksamheten. Den utgör en nordisk konstskatt som växer från år till år. De verk som visas under vårens utställning är hudnära studier som med vattenfärg och videokamera framkallar drömlika scenarier med inneboende tvetydigheter.
Konstnärer som representeras i utställningen:
Ann Katrin Dolven, Petri Hytönen, Gunnel Wåhlstrand, Maria Nordin, Saara Ekström, Anna Ling, Mats Gustafson, Cecilia Edefalk, Lena Mattsson

PRESSVISNING / Fredag 28.2 kl 12 Museichef Bera Nordal hälsar välkomna och Björn Springfeldt, curator och ordförande för Nordiska Akvarellmuseet, visar utställningen Flyende Hamlet – I huvudet på Olli Lyytikäinen.

VERNISSAGE / Lördag 1.3 kl 14.00. Museichef Bera Nordal hälsar välkommen och Björn Springfeldt presenterar utställningen Flyende Hamlet – I huvudet på Olli Lyytikäinen. Bera Nordal och museets pedagoger presenterar Exponeringar – Ur museets samling. I samband med vernissagen kommer musikern Alex Hambleton framföra Herman Rechbergers The King’s Hunt på valthorn.

NYHET! Gå gärna in på www.akvarellmuseet.org och anmäl dig till vårt månatliga nyhetsbrev.

Vid frågor kontakta kommunikatör Daniel Lindell på daniel.lindell@akvarellmuseet / telefon 0304-60 00 91, 0739-322 164


SPRING AND SUMMER EXHIBITIONS AT THE NORDIC WATERCOLOUR MUSEUM

2.3 - 4.5 2014

FLEEING HAMLET – IN THE HEAD OF OLLI LYYTIKÄINEN

In this extensive retrospective we meet an artist who merged the frivolity of pop art with the depths of surrealism, who sought inspiration in music and who treated Donald Duck with the same gravity as he would Hamlet.

Olli Lyytikäinen (1949-87) was painter, drawer and photographer. In his imaginative watercolours humour and clarity of vision go hand in hand. Ever since his debut in the early 70s his skill and distinctive idiom have been admired by public and critics alike. His breakthrough came in 1973 with the exhibition From Africa to Eternity. Despite his relatively brief life his artistry is wide ranging and timelessly interesting. His ingenious pictorial universe is for ever topical, and in particular today when figurative painting is steadily gaining ground. This exhibition presents works from all periods of his creativity, loaned from museums and private collectors in the Nordic countries.

Supported by Hélène and Walter Grönqvist Foundation / Sigurd Frosterus Foundation / Swedish-Finnish Cultural Foundation

2.3 - 4.5 2014

EXPOSURES / FROM THE MUSEUM COLLECTION

The Nordic Watercolour Museum’s art collection is an ongoing and vital part of the museum’s activities. It is a treasure store of Nordic art which expands year by year. For this spring’s selection works have been chosen that associate in different ways with photographic techniques. They are sensitive studies that through the media of watercolour and video camera generate dreamlike scenarios of intriguing ambivalences.

Paricipating artists:
Ann Katrin Dolven, Petri Hytönen, Gunnel Wåhlstrand, Maria Nordin, Saara Ekström, Anna Ling, Mats Gustafson, Cecilia Edefalk, Lena Mattsson

PRESS VIEW / The exhibition will be viewed for press on Friday 28th of februari at 12 pm. The museum´s director Bera Nordal present the exhibition together with Björn Springfeldt, curator and chairman of The Nordic Watercolour Museum.

PRIVATE VIEW / Private view Saturday 1st of February at 2 pm. The museum´s director Bera Nordal present the exhibition together with Björn Springfeldt, curator and chairman of The Nordic Watercolour Museum.

MORE INFORMATION / Contact Daniel Lindell, comminications, at daniel.lindell@akvarellmuseet.orgÄmnen

Taggar

Regioner


Nordiska Akvarellmuseet skall vara en unik arena för möten mellan konst, människor och natur. En arena för konst baserad på vatten, pigment och papper. Sedan starten har museet visat konst i världsklass, bland andra Salvador Dali, Bill Viola, Louise Bourgeois och svenska favoriter som Elsa Beskow, Anders Zorn och Lars Lerin. Utöver utställningsverksamheten har museet en bred pedagogisk verksamhet och ett stort utbud av kulturarrangemang. Nordiska Akvarellmuseet blev 2010 valt till Årets Museum.

The museum is an inspiring meeting place for art, nature and people, an arena for art based on water, pigment and paper. Since the start, world class art has been shown; Salvador Dali, Bill Viola, Louise Bourgeois and Swedish favorites like Elsa Beskow, Anders Zorn and Lars Lerin. The museum offers workshops for schools and businesses, lectures and conferences. In 2010 the ICOM (International Council of Museums) and the RSM (Riksförbundet Sveriges Museer) declared the Nordic Watercolour Museum ‘Museum of the Year’. 

Presskontakt

Cecilia Broomé

Cecilia Broomé

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)735-321795