Gå direkt till innehåll
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.

Nyhet -

Arkitekturhistorisk klassiker om Nordiska museet i nyutgåva

Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården i Stockholm är ett arkitektoniskt landmärke. Den invigdes 1907 och hade då tagit mer än ett kvarts sekel att färdigställa. Boken Minnets tempel från Nordiska museets förlag är en reviderad nyutgåva, rikt illustrerad med bilder och ritningar ur museiarkivet, av Johan Mårtelius klassiska studie om byggnaden. En nyskriven epilog förlänger blicken mot vår egen tid.

Johan Mårtelius är arkitekt och professor emeritus (1993–2019) i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt tidigare direktör (2015–2017) för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Minnets tempel: Isak Gustaf Clason, Nordiska museet och 1800-talets arkitekturvärld är en reviderad nyutgåva av författarens doktorsavhandling från 1987.

– Det var lätt att intressera sig för Nordiska museets huvudbyggnad eftersom den svarade på sin tids centrala frågor om arkitekturen. De handlade om det långa tidsperspektivet och om de verkligt stora kulturella sammanhangen, säger Johan Mårtelius.

Nordiska museets arkitekt Isak Gustaf Clason förhöll sig kritiskt till både historiska och samtida mönster och bidrog aktivt till det sena 1800-talets diskussioner inom yrket. Museibyggnaden förenade lokala, regionala och globala referenser men också folkliga traditioner och en växande urbanitet. Ambitionen var att ge ett bidrag till framtiden. 

– Allt detta finns samlat i ett unikt landmärke, säger Johan Mårtelius.

– Johan Mårtelius avhandling Göra arkitekturen historisk är ett standardverk. Ingen annan läsning av byggnaden har nått samma höjd, vilket är skälet till att vi har bjudit in författaren till att ge ut texten på nytt. Reflek­tioner kring byggnadens detaljer och hela gestaltning ger oss inspiration, säger museichef Sanne Houby-Nielsen.


Innehållsförteckning Minnets tempel:

  • 1800-talets arkitekturromantik
  • Arkitekturens tudelning
  • Museum, palats, folkhall
  • Tempel, basilika
  • Gestalt och ordning
  • »… göra dagens arkitektur historisk»
  • Epilog: Rummets motsättningar

För recensionsexemplar, kontakta

Anders Carlsson, Nordiska museets förlag
Tel: 08-519 547 18, e-post: anders.carlsson@nordiskamuseet.se


FAKTA

Minnets tempel: Isak Gustaf Clason, Nordiska museet och 1800-talets arkitekturvärld
Text Johan Mårtelius
Förlagsredaktör Anders Carlsson, Nordiska museet
Bildredaktör Marie Tornehave, Nordiska museet

Minnets tempel är en reviderad nyutgåva av författarens doktorsavhandling vid Kungliga Tekniska Högskolan, Göra arkitekturen historisk: Om 1800-talets arkitekturtänkande och I G Clasons Nordiska museum, från 1987. 

Nyutgåvan har tryckts med bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare, Estrid Ericsons stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen arkitekt Agnar August Palmérs minne och Längmanska kulturfonden.

Nordiska museets förlag

Publicerad i januari 2020 på svenska

ISBN 978-91-7108-613-6

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18

Stiftelsen Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum vars samlingar innehåller verkliga berättelser, föremål och miljöer som vittnar om människors liv i Norden från 1500-talet till nutid.

Stiftelsen Nordiska museets omfattande samlingar består av 1,5 miljon föremål, sex hyllkilometer arkivmaterial, sex miljoner fotografier samt unika kulturhistoriska miljöer. Utöver den stora museibyggnaden på Djurgården äger stiftelsen Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik, Härkeberga kaplansgård samt Wicanderska villan på Djurgården.

2018 fick Julita Gård Stora Turismpriset, 2019 öppnade publiksuccén utställningen ”Arktis - medan isen smälter”, 2020 öppnade den stora barnsatsningen Tidsvalvet samt konstportalen Two Directions och museets nyrenoverade bakgård.