Gå direkt till innehåll
Väderkvarnen vid Julita gård uppfördes 1855 och är av holländsk typ med vridbar hätta. Foto: Nordiska museet.
Väderkvarnen vid Julita gård uppfördes 1855 och är av holländsk typ med vridbar hätta. Foto: Nordiska museet.

Nyhet -

Julita gårds väderkvarn från 1855 renoveras

Stiftelsen Nordiska museet får ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen Södermanland till att restaurera Julita gårds väderkvarn. Kvarnen står fritt och kan besökas utanför parkområdet. Idag bildar väderkvarnen och den bredvidliggande kvarnstugan en sammanhållen miljö som pedagogiskt berättar om en del av Julita gårds historia.

Strax före jul fick Stiftelsen Nordiska museet besked från Länsstyrelsen i Södermanland kring sin ansökan om medel till en renovering av väderkvarnen på Julita gård.

– Beskedet kommer som en efterlängtad julklapp. Väderkvarnen är på många sätt unik i Julita gårds kulturhistoriska miljöer. Vi ser denna renovering som ytterligare ett steg i rätt riktning på vägen i att mejsla fram Julita gårds många unika värden. Nu ska vi påbörja arbetet med att hitta en lämplig aktör som kan bistå oss i renoveringen, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Väderkvarnen vid Julita gård uppfördes 1855 och är av holländsk typ med vridbar hätta. Den har en åttkantig form i fyra våningar bestående av ett stolpverk och fasader klädda med tjärat tunnspån. Hättan kragar ut över byggnadens fasad och ut från denna sticker axeln ut till de stora vingarna. Hättan består av ett kupoltak med tjockare träspån som täckning, det är nu detta tak som ska renoveras.

Kvarnverket är till stor del bevarat och består av ett så kallat stjärnhjulsverk som driver kvarnstenarna underifrån. Väderkvarnen var i drift till 1909 då några av kvarnstenarna flyttades till ångsågen, där ett nytt kvarnverk hade inretts.

Fakta om väderkvarnens kulturhistoriska betydelse:
Idag bildar väderkvarnen och den bredvidliggande kvarnstugan en sammanhållen miljö som pedagogiskt berättar om en del av Julita gårds historia. Som ett harmoniserande tillägg finns också vattentornet som representerar en modernisering av bostadsförhållanden vid Julita. Byggnaderna ligger på en höjd i landskapet vilket gör den väl synlig från vägen. På så sätt kompletterar den Julita gårds område som lantbruksmiljö. Kvarnstugans utformning och placering berättar om sociala förhållanden bland arbetarna på gården. Att arbetarna var bosatta vid sin arbetsplats är en kulturell företeelse som idag är ovanlig. Kvarnen har tekniska detaljer som är viktiga i berättelsen om äldre hantverkstekniker och spannmålshantering. Kvarntypen ”holländare” är i Sverige mest förekommande i Skåne. Typen är ovanlig i området vilket gör den unik. Systemet med väderkvarnar, som under tiden jordbruket var en stor del av människors levebröd, var vanligt förekommande i landskapet. Väderkvarnen på Julita var del av detta system och är därmed ett viktigt spår som visar på en äldre samhällsorganisation. Dess välbevarade interiör, med ett komplett kvarnverk berättar på ett pedagogiskt sätt om arbetsförhållanden och teknisk utveckling i 1800-talets Sverige.

Fakta om den kommande renoveringen av väderkvarnen:
Väderkvarnens tak är i stort behov av omläggning eller omfattande reparationer, träspån saknas i stort sett helt på toppen av byggnaden. Bidraget kommer att vara till stor hjälp för att åtgärda detta och en total omläggning av taket planeras att ske. Taket kommer då att repareras och nya spån kommer läggas enligt utförande likt befintligt. I januari 2021 påbörjas arbetet med att hitta en lämplig aktör som kan utföra renoveringen.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18

Relaterat innehåll

Stiftelsen Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum vars samlingar innehåller verkliga berättelser, föremål och miljöer som vittnar om människors liv i Norden från 1500-talet till nutid.

Stiftelsen Nordiska museets omfattande samlingar består av 1,5 miljon föremål, sex hyllkilometer arkivmaterial, sex miljoner fotografier samt unika kulturhistoriska miljöer. Utöver den stora museibyggnaden på Djurgården äger stiftelsen Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik, Härkeberga kaplansgård samt Wicanderska villan på Djurgården.

2018 fick Julita Gård Stora Turismpriset, 2019 öppnade publiksuccén utställningen ”Arktis - medan isen smälter”, 2020 öppnade den stora barnsatsningen Tidsvalvet samt konstportalen Two Directions och museets nyrenoverade bakgård.