Skip to main content

Nordiska museets medaljörer och stipendiater 2019

Nyhet   •   Okt 24, 2019 15:24 CEST

Från vänster Anna Fredholm, Lars Nylander, Helena Silfverhielm (som tog emot Alexandra von Schwerins medalj), Nordiska museets styresman Sanne Houby-Nielsen, Boel Recén, Anders Lindberg och intendent Ulla-Karin Warberg. Foto: Peter Segemark

I samband med Nordiska museets högtidsdag den 24 oktober delar museet ut Hazeliusmedaljen i silver, medalj för Hembygdsvårdande gärning samt stipendier från Mats Rehnbergs minnesfond och Harald Hvarfners minnesfond.

Årets medaljör för Hazeliusmedaljen i silver är Alexandra von Schwerin för sina insatser i att synliggöra kvinnorna i historien genom sina utställningar på Skarhults slott i Skåne. Hon har också gjort sex kortfilmer om den dolda kvinnomakten för mellan- och högstadieelever. Målet är att det i framtiden ska vara en självklarhet att kvinnornas historia finns representerad i skolungdomarnas historieböcker. Alexandra von Schwerin har även bidragit till att tiotusentals människor har fått ökad kunskap om och tillgänglighet till Skarhult, ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott.

Årets medaljör för Hembygdsvårdande gärning är Anders Lindberg för sina insatser i Tärna, Västmanlands län, där han levandegjort och levandegör kulturarvet genom sin unika kombination av projekt, föreningsarbete och kommunikation i sociala medier.

Stipendium från Mats Rehnbergs minnesfond tilldelas Anna Fredholm för sitt viktiga arbete att söka ny kunskap om hur kvinnor har erfarit sina graviditeter i Sverige decennierna omkring sekelskiftet 1900.

Stipendium från Harald Hvarfners minnesfond tilldelas Lars Nylander, Päivi Roivainen samt Anna-Vera Nylund och Boel Recén.
Lars Nylander
för forskningsresor med syfte att studera 1700-talsmålarna Paul Hallberg och Jonas Hertman från Hälsingland och den sociala kontexten kring målningarna som utförts av dem. Päivi Roivainen tilldelas stipendium för att undersöka hur svensk och finsk gemensam historia synliggörs på svenska museer. Besök och möten med kollegor planeras på Nordiska museet, Nationalmuseum, Medeltidsmuseet och Statens Historiska museum.
Anna-Vera Nylund och Boel Recén för resa till Siida, nationellt museum för Samisk kultur i Inari, Finland, med målsättningen att få större kunskap om hur man på andra museer inom Sapmi arbetar med förmedlingen och presentationen av den samiska kulturen. 

Hazeliusmedaljen
Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd” eller gjort insatser inom kulturminnesforskningen. Medaljerna finns i valörerna guld, silver och brons och har delats ut sedan 1924. Hazeliusmedaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november 1893.

Medalj för Hembygdsvårdande gärning
Medaljen instiftades på Skansens 50-årsjubileum den 30 augusti 1941. Den utdelas av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går ut till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer till Nordiska museets nämnd med nomineringar.

Mats Rehnbergs minnesfond
Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning. Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studeranden i etnologi med anknytning till Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet och skall utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning.

Harald Hvarfners minnesfond
Harald Hvarfners minnesfond syftar till att bereda fast anställd personal av alla kategorier vid kulturhistoriska museer i Norden möjlighet till bidrag för resor i de nordiska länderna i samband med bedrivande av forskning inom ämnesområde av museal karaktär, företrädesvis nordisk etnologi och kulturhistoria.

Nordiska museets högtidsdag
Högtidsdagen är en viktig dag i museets historia. Den 24 oktober 1873 öppnade museets första utställning under namnet Skandinavisk-etnografiska samlingen. Lokalerna låg då på Drottninggatan 71A i Stockholm innan huset på Djurgården stod klart i juni 1907. I år firas dagen med medalj- och stipendieutdelning.

Kontaktperson:
Ulla-Karin Warberg, intendent
ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se
Tel: 08-519 545 38

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.