Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tidskriften RENT blir branschens enda facktidning, starkt understödd och legitimerad av branschorganisationen Städbranschen Sverige.

En överenskommelse har träffats mellan Mentor Communications AB (Mentor) och Städbranschen Sverige (SBS). Mentor är ägare till och innehar utgivningsbevisen för tidskriften RENT och Facility. SBS är ägare till och innehar utgivningsbevisen för tidskriften Rengöring & Hygien.

SBS är en branschorganisation som samlar och sprider kunskap inom områdena; städning, rengöring, hygien, underhåll osv. SBS är även en remissinstans för de utvecklingsprojekt som omfattar och/eller berör branschen.

SBS ger genom överenskommelsen med Mentor i uppdrag till Mentor att ge ut SBS information som en del av tidskriften Rent och Facility vilket innebär att utgivningen av tidskriften Rengöring & Hygien upphör.

Överenskommelsens övergripande mål är att öka kunskapen och informationen inom områdena; städning, rengöring, hygien, underhåll osv. för företagsledningar, medarbetare och andra inom privat, offentlig sektor och i samhället. Parterna anser att det är särskilt viktigt i en tid då frågorna städning, rengöring, hygien, underhåll mm får en allt större betydelse.

Det är båda parters strävan att tidskriften RENT och Facility befäster och förstärker sin marknadsposition som den ledande branschtidningen inom branschen. Detta ska bland annat ske genom att, med hjälp av SBS och RENT och Facility starka varumärken, utveckla nya produkter inom områdena internet och event. Marianne Ovesen kvarstår som chefredaktör och ansvarig utgivare.

För SBS medlemmar innebär överenskommelse bland annat att medlemmarna inom SBS som arbetar med städning, rengöring, hygien, underhåll mm förutom tillgång till tidskriften RENT och Facility i tryckt och digital form även kommer att erhålla elektroniska nyheter via RENT och Facility: s nyhetsbrev och via nyhetsportalen, www.cleannet.se.

SBS ingår i det redaktionella råd/samarbetsforum som kommer att bildas. Rådet skall diskutera utvecklingen i branschen, belysa de aktuella branschfrågorna etc. – allt i syfte att ge tips och idéer till artiklar, temanummer, reportage i kommande utgåvor samt till idéer för event- och konferensverksamheten.

Ytterligare information lämnas av:

Städbranschen Sverige
Mårten Widborg
070-190 79 41
marten.widborg@stadbranschensverige.se

Mentor Communication AB
Mikael Heinig
070-874 18 30
mikael.heinig@mentoronline.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Städbranschen Sverige är en branschorganisation som samlar och sprider kunskap inom områdena; städning, rengöring, hygien, underhåll m.fl. SBS är även en remissinstans för de utvecklingsprojekt som omfattar och/eller berör branschen. Besök gärna http://www.stadbranschensverige.se/ för mer information.

Mentor Communication Group AB, Nordens ledande medieföretag inom B2B, ger för närvarande ut 25 facktidningar och driver 15 branschportaler. Vi är även verksamma inom internetrelaterade tjänster samt med seminarier, konferenser, event och expon. Företaget har 80 anställda på Lidingö och i Helsingborg, Besök gärna www.mentoronline.se för mer information.

Relaterat material

Ledande i Norden på branschinriktat redaktionellt innehåll

Nordiske Medier Stockholm AB är ett mediehus som genom sina olika varumärken erbjuder tidningar, webbinformation, seminarier, utbildningar och evenemang inom en lång rad områden. Vi bevakar de flesta stora branscher inom industri-, handels- och servicesektorn och ger våra kunder fördjupad kunskap och inspiration inom deras specifika intresseområden och erbjuder nya mötesplatser.
Nordiske Medier riktar sig till beslutsfattare på företag, myndigheter och organisationer som söker fördjupad information inom sina områden.

Nordiske Medier Stockholm AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Sverige