Gå direkt till innehåll
Efterfrågan på naturstenen skiffer har ökat, arkitekterna har vågat ta ut svängarna och fastighetsägarna har insett att det inte är dyrare än andra fasadmaterial. Det är några av de punkter som Björn Jansson sammanfattar Skifferåret 2019 med.
Efterfrågan på naturstenen skiffer har ökat, arkitekterna har vågat ta ut svängarna och fastighetsägarna har insett att det inte är dyrare än andra fasadmaterial. Det är några av de punkter som Björn Jansson sammanfattar Skifferåret 2019 med.

Nyhet -

​Summering av Skifferåret 2019

Björn Jansson, VD på Nordskiffer som är Skandinaviens ledande återförsäljare av takskiffer för fasader, sammanfattar Skifferåret 2019 med tio punkter:

  1. Det har varit ett spännande skifferår i många avseenden. Takskiffer på fasad har slagit rot i den svenska byggbranschen och vi har sett en ökad efterfrågan. År 2018 sålde vi 70 000 m2 fasadyta och det blir intressant att få fram siffrorna för detta året.
  2. Trenden ute bland fastighetsägarna är att kännedomen om takskiffer som fasadmaterial ökar och i takt med det törstar man efter mer kunskap. Från att ha utbildat arkitekter om materialet och fasadsystemen, blir vi aktivt uppsökta av beställarledet som vill att vi håller utbildningar och delar med oss av mer information.
  3. En utmaning som kommer med den ökade kännedomen men fortsatt ganska låga kunskapsnivån, är att det tyvärr har byggts med skiffer som inte har varit lämplig. Mindre nogräknade leverantörer har levererat undermåliga material till projekt. Vi hissar en varningsflagga tillsammans med en uppmaning om att läsa på och jobba med kunniga leverantörer.
  4. Rent estetiskt ser vi mer dramatik där arkitekterna blandar olika skiffersorter och skapar lekfulla mönster. Här börjar det försiktiga förhållningssättet alltså luckras upp och unika fasader som gör ett avtryck på sin omgivning växer fram.
  5. Bland beställarna ser vi alltfler skolor och allmännyttiga bolag. Myten om att skiffer är dyrt bleknar alltmer och när kalkylpriserna för de olika materialalternativen jämförs så står skiffer pall.
  6. Våra storskaliga brand- och vindlasttester av fasadsystemet NordClad har klassat det med högsta betyg, och trots att vi var säkra på vår sak redan innan är det tryggt att ha testinstitut i ryggen när vi informerar om våra fasadsystem.
  7. En fantastiskt glädjande trend är att social hållbarhet efterfrågas av arkitekter. Detta är verkligen på tiden! Vi har en egen etiker i bolaget och har sedan starten för 15 år sedan arbetat aktivt med att säkerställa så hög social hållbarhet som möjligt i alla led. När vi startade kom det som en överraskning att vi tog upp det som ett grundfundament i bolaget, idag efterfrågas det aktivt.
  8. Skifferåret 2019 har också varit utmanande. Vi sysslar med både import/export och har, som alla andra, påverkats av osäkerheten kring Brexit. Tack vare våra stabila leverantörer har vi tagit oss över de gupp som uppstått längs med vägen.
  9. Den avmattade byggkonjunkturen har vi inte märkt av, och en av anledningarna kan vara att en i princip underhållsfri fasad som står sig väl gentemot andra material kostnadsmässigt, konkurrerar ut material som regelbundet kräver omfattande underhåll.
  10. En annan strömning som vi känner av är att den gemensamma färdplanen för bygg- och fastighetssektorn som ska ge nettonollutsläpp år 2045 har börjat ge ett genomslag i materialvalen. Den är både omskriven och omtalad och påverkar så klart skiffertrenden.

Ämnen

Kontakter

Stefan Bojgren

Stefan Bojgren

Presskontakt VD +46 (0)76-536 56 62

Relaterat innehåll

Nordskiffer tar klassiska material till framtiden

Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer i Skandinavien. De största kundgrupperna är arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Med noga utvalda leverantörer i Norden, Spanien, England och USA garanterar Nordskiffer alltid hög kvalitet och arbetar aktivt med social hållbarhet i alla led. De vanligaste användningsområdena för skiffer är tak, fasad och golv. Nordskiffer är medlem i Sveriges Stenindustriförbund och arbetar med fokus på miljö, etik och kvalitet i stenbranschen. Nordskiffer ingår i S:t Eriks-koncernen.