Gå direkt till innehåll
Hela SU:s styrelse på invigningen " Livsviktigt om stroke och hjärtinfarkt" Nordstan 28 maj 2010.

Pressmeddelande -

Hela SU:s styrelse på invigningen " Livsviktigt om stroke och hjärtinfarkt" Nordstan 28 maj 2010.

 

Under två dagar på Nordstadstorget genomförs olika aktiviteter. Ambitionen är att till viss del tillgodose den mångfald samhället utgör, till exempel riktade insatser såsom språktolkad information. 

Hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och några av de absolut största folkhälsoproblemen för såväl män som kvinnor.

I Göteborg vårdas årligen ca 3000 patienter med misstänkt stroke i ambulans, vilket är ett av de vanligaste tillstånden prehospitalt.

Orsakerna till hjärtinfarkt/stroke är väl kända. 90% av orsakerna kan förklaras av levnadsvanor, psykosocial påverkan och biologiska riskmarkörer.

 

 • hur man kan minska risken för att insjukna i stroke eller hjärtinfarkt.
 • symtom vid stroke och misstänkt hjärtinfarkt samt vikten av att omgående ringa 112, påkalla ambulans.
 • vikten av att omgående påbörja Hjärt-Lung-Räddning(HLR) vid misstanke om hjärtstopp.
 • vårdkedjorna vid stroke och hjärtinfarkt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (behandling redan i ambulansen).

 

Det finns mycket man kan göra som enskild individ för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Men om man ändå skulle drabbas, så har sjukvården en väl fungerande vårdapparat för att se till att följderna av hjärtinfarkt/stroke ska bli så små som möjligt.

 

Drabbas man av bröstsmärtor, har sjukvården sedan 15-20 år uppmanat allmänheten att söka tidigt för att få bästa behandling och bästa återhämtning. Har man däremot drabbats av stroke har sjukvården endast kunnat erbjuda symtomatisk och förebyggande behandling. Utvecklingen har gått framåt och behandlingen vid stroke innefattar idag även aktiva åtgärder. För att optimal behandling ska kunna ges och vara framgångsrik behöver patienten komma under vård inom 4 timmar efter symtomdebut.

 

 

 

Information: Ingela Wennman    0704-944797 – ingela.wennman@vgregion.se

                         Lennart Johansson 0702-690837 -  lennart.johan.johansson@vgregion.se

 

 

Invigningsprogram:

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

inbjuder till invigningen på Nordstan

28 maj 2010

                                                                

11.10-11.25              Lars Brandeby diskuterar sitt strokeinsjuknande med Lars Ekström .

 

11.25-11.30           SU-filmen visas.

 

11.30-11.40          Lars Ekström inleder och presenterar ett aktuellt patientfall i samband att

                              SU´s styrelse anländer

 

Hjärnvägen - Ett insjuknande i stroke beskrivs med drama och film.

 

11.40-11.50                                    Lars Ekström intervjuar kort

 

 • Jonas Andersson Regionråd, Ordf. i Hälso- och Sjukvårdsutskottet
 • Kerstin Brunnström                   Ordf. Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse
 • Jan Eriksson,                              Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Dario Espega                              Kommunalråd ansvar för bl.a. folkhälsofrågor
 • Karin Fröjd                                Projektledare Strokeenheten SU
 • Mats Kihlgren                            Verksamhetschef Ambulanssjukvården SU
 • Göran Matejka                           Verksamhetschef Kardiologi SU
 • Lars Rosengren                          Ordf. Regionala Strokerådet

 

11.50-11.55                                    Lars Ekström och Jonas Andersson avrundar.

 

12.00-12.45                                    Mingel bland medarbetare, specialister och medborgare i utställningen.

 

 • Information vid ”Hjärtdisken”
 • Information vid ”Strokedisken”
 • Information vid ”HLR-disken”
 • Preventionsinformation; rökning, högt blodtryck, diabetes, kost, fysisk aktivitet
 • Ambulansvisning
 • Möt media.

         

 

 

                     

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordstan är sveriges ledande affärscentrum med 35 miljoner besökare och en omsättning på 3,4 miljarder kronor inkl moms per år.

Kontakter

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson

Presskontakt Tf. Presskontakt +46 70 710 74 12

Nordstan - Sveriges ledande affärscentrum

Nordstan är Sveriges ledande affärscentrum med ca 29 miljoner besökare och en omsättning på 4,4 miljarder kronor inklusive moms per år. 200 butiker, restauranger, banker och hotell på en yta av 320 000 kvm mitt i centrala Göteborg. För mer information besök www.nordstan.se

Nordstan
Götgatan 10
411 05 Göteborg
Sweden