Nyhet -

Visualisering skapar viktig förståelse för våra klimatproblem

I går på i-Days presenterades virtuella möjligheter inom klimat- och hållbarhet på Visualiseringscenter C i Norrköping. Gästerna fick följa med från SMHIs samarbetsresa med Visualiseringscenter C via framtidens hållbara mataffär och beslutsprocesserna kring problemen i Östersjön, till de vida perspektiven av våra klimatutmaningar, presenterade av TV-meteorologen och klimatkommunikatören Pär Holmgren.

Det var ett brett spektrum av klimat- och hållbarhetsproblem som presenterades under onsdagseftermiddagen. Men fokus låg ändå på hur vi med hjälp av visualisering och ny teknik kan få pedagogiska verktyg som faktiskt hjälper oss att bättre förstå hur vårt agerande påverkar vår jord. Och den förståelsen ger helt nya förutsättningar för nya och bättre beslut kopplat till våra hållbarhetsproblem.

Det gavs flera exempel på hur visualisering som verktyg gör skillnad. T ex så presenterade SMHI, med Elin Löwendahl tillsammans med Anna Öst från Visualiseringscentret och Tina Neset från Centrum för Klimatpolitisk Forskning, CSPR, hur man under tre år har samarbetat i olika visualiseringsprojekt för att informera och skapa förståelse. Bland annat så har man i filmen Urban Water Vision på World Water Week 2012 illustrerat hur jordens vattennivåer har förändrats under åren.

Professor Anders Ynnerman lät oss med solklara och pedagogiska exempel förstå människans oslagbara förmåga att tolka och analysera bilder, medan datorn framför allt är bra på att räkna rätt och snabbt. Om dator och människa samspelar genom visualisering, kan vi få fantastiska resultat. Inte minst inom klimatproblematiken.

Vi fick även exempel på hur framtidens matbutik skapar hållbarhet. Ett samarbete mellan Interactive Institute, designbyrån Doberman och Coop har genererat en tillämpning, Food Planner, som ska hjälpa oss att handla mer hållbarhetseffektivt.

Meteorolog Pär Holmgren, kanske mest känd från TV-rutan, inledde med orden ”vi lever inte bara på jorden – vi är en del av den”. Han berättade att de 7 miljarder människor som i dag finns på jorden förbrukar motsvarande ett och ett halvt jordklot, d v s vi lånar den där extra halvan av våra barn och barnbarn. Vi lånar av framtiden. Pär menade att vi har tre stora utmaningar; energi, ekonomi och ekologi, där klimatförändringar är en av de viktigaste. Den globala uppvärmningen går i trappsteg och vi märker stötvis hur illa det faktiskt är på väg att bli.

Pär avslutade med att berätta att alla negativa scenarios som målas upp bygger på att vi inte gör någonting. Vi kan fortfarande påverka och förändra och han betonade vikten av att även lyfta fram möjligheterna och de framsteg som görs på klimatområdet. Och därför är vikten av att tänka tvärvetenskapligt enorm, menar Pär. Där är den här typen av forum, som i-Days, nödvändig. För i dessa samlas människor från olika discipliner och sammanhang under en och samma fråga. Det är i de mötena som vi kan åstadkomma skillnad. Och där blir också de nya smarta tekniska lösningarna centrala.

i-Days arrangeras av Norrköping Science Park, Visualiseringscenter C och Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen. 

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • i-days
 • informationsvisualisering
 • norrköping science park
 • visualiseringscenter c
 • visualisering
 • klimatvisualisering
 • pär holmgren
 • smhi
 • anders ynnerman
 • marknadsbolaget i fjärde storstadsregionen

Regioner

 • Östergötland

Kontakter

Fredrik Larsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation/event 0703-161170