Pressmeddelande -

Norrköpings kommun tar avstånd från kränkningar på Facebook

På en kommunal förskola i Norrköping har det uppdagats att personal har haft en sluten chatt på Facebook. I chatten har de uttalat sig respektlöst om föräldrar och barn. Norrköpings kommun tar starkt avstånd från handlingarna och betonar att det här strider mot kommunens värdegrund och gott medarbetarskap.

Alla som använder sig av kommunens tjänster eller som på annat sätt kommer i kontakta med Norrköpings kommun ska behandlas med respekt och har rätt till ett gott bemötande. Arbetet med kommunens värdegrund kommer att prioriteras än mer.

– Det här är ett ständigt pågående arbete. Jag kan konstatera att vi behöver diskutera vårt förhållningssätt till och hur vi använder sociala medier än mer. Chefer och rektorer har ansvar för att det sker under hösten, säger Mats Olsson, utbildningsdirektör.

– Händelsen har lett till att förskolan har vidtagit åtgärder i form av omplacering av personer i personalen. Vi kommer även att utreda om det här får arbetsrättsliga konsekvenser, säger Carl-Johan Rydberg, förhandlingschef personalkontoret.

Upplysningar
Mats Olsson
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 011-15 22 23

Carl-Johan Rydberg
Titel: förhandlingschef
Telefon: 011-15 12 10

__________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 81

Ämnen

  • Barn, barnomsorg

Regioner

  • Norrköping

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgörs i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Kontakter

Louise Flygt

Presskontakt Kommunikationsdirektör 011-15 11 94

Caroline Amnéus

Presskontakt Presskommunikatör 011-15 62 23

Iréne Lidén

Presskontakt Presskommunikatör 011-15 11 24

Maria Björk Hummelgren

Presskontakt Presskommunikatör 011-15 18 81