Pressmeddelande -

Norrlands Handledar Institut inleder samarbete med Mittuniversitetet.

Norrlands Handledar Institut - NHIbildades 2002 och har sedan dess bedrivit verksamhet med säte i Sollefteå. Vi är ett kvalitetssäkrat utbildningsföretag som bedriver utbildning inom det psykologiska, sociala och pedagogiska området. Vi bedriver också handledning, genomför organisationsutvecklingar, rekryterar samt traditionellt utredningsarbete. Inriktningen har hela tiden varit fokuserad på ett nära och flexibelt samarbete med de kunder som anlitat NHI. Kunderna är statliga myndigheter,kommunala organisationer, näringsliv samt privatpersoner.Våra lärare har stor kompetens inom sina respektive områden och vi tar in externa föreläsare när vi själva inte anser att vi besitter den kompetens som ska förmedlas. Detta är möjligt genom ett brett kontaktnät inom, och ett nära samarbete med näringsliv och universitet. Vi tror på att ha en stark praktisk koppling till vår verksamhet, därför är alla våra lärare på tex. Handledarutbildningen i psykosocialt arbete och resurs coach utbildningarna, själva aktiva handledare och coacher. Som ett led i vår strävan att ständigt ligga på framkant vad gäller utbildning, har vi nu startat upp ett samarbete med Mittuniversitetet om en utbildning i "Handledning i psykosocialt arbete". Utbildningen kommer att bedrivas som distans utbildning på halvfart under tre terminer d.v.s. 45 högskolepoäng. De centrala utbildningsträffar som kommer ske, kommer att lokaliseras till Sollefteå. Tanken är att utbildningen ska påbörjas våren 2010. För ytterligare information om kurser och utbildningar kan ni kontakta oss på Tel: 0620-620652, Fax: 0620-10148 alternativt e-post: info@nhi.se. Webadress: www.nhi.se

 

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • handledning
  • sollefteå
  • nhi
  • norrlands handledar institut
  • norrlands handledarinstitut
  • mittuniversitetet
  • utbildning

Regioner

  • Jämtland