Gå direkt till innehåll
Ett hjärta av koppar
Ett hjärta av koppar

Blogginlägg -

Ett hjärta av koppar

Jag var nyligen på invigningen av Railcares batteridrivna och spårburna vagn för järnvägsunderhåll. Det är den första i världen av sitt slag men inte den sista. Batterikapaciteten motsvarar 30 elbilar. Den är tyst och helt emissionsfri. En liknande utveckling mot eldrift sker även till sjöss och inom flyg samt för lagring av överproduktion i elsystemen. Det kommer alltså att behövas en hel del batterier. Dessutom behövs kablar, exempelvis innehåller en elbil tre gånger så mycket kopparkabel som i en bensindriven bil. Vindkraftsparkerna och eldrivna fordon har blivit en symbol för den gröna energiomställningen, men många tycks glömma de stora mängder metall, inte minst koppar, som behövs vid tillverkning och konstruktion samt ledningar. Mycket koppar kan återvinnas men det räcker inte för energiomställningen.

Idag bryter gruvor i Europa 20% av den gruvproducerade koppar som behövs i den europeiska industrin i varje år. Det finns alltså ett stort importberoende, och detta från länder som inte har samma krav på miljöhänsyn som Sverige. Kopparpriset har stigit spikrakt uppåt den senaste tiden och handlas nu för mer än 6500 dollar per ton, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med under våren. Eftersom koppar används i så många industrier, anses kopparpriset ge tidiga signaler om vart hela världsekonomin är på väg. Prisökningen borde därför tas emot som en positiv nyhet, som en signal på att hela världsekonomin håller på att återhämta sig. Men det är nog önsketänkande. Mycket talar i stället för att kopparpriset är uppblåst, drivet av spekulation som mer handlar om framtida minskat utbud snarare än ökad efterfrågan. Mycket talar för kraftigt ökat kopparpris i framtiden. Exempelvis tror den amerikanska banken Citigroups analytiker på ett kraftigt underskott på malm från och med 2023 och ett kopparpris på ca 8 000 dollar per ton.

Därför känns det angeläget att de gruvprojekt avseende bland annat koppar som planeras i norra Sverige får en rättvis hantering av våra myndigheter och inte dras i långbänk, vilket under alltför lång tid varit ett bekymmer.

Ett bra exempel på hållbara ambitioner i gruvnäringen är det svenska bolaget Copperstone Resources planer på att återöppna Viscariagruvan i Kiruna för brytning av koppar. De har målet att öppna en ”grön gruva”. Förutom att en sådan satsning kommer att ge arbetstillfällen och tillväxt i regionen ger det också ett starkt bidrag till den globala gröna energiomställningen.

Per Nilsson
Norrlandsfonden

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68