Gå direkt till innehåll
Svagt läge för näringslivet i Norrbotten – men starkare än riket

Nyhet -

Svagt läge för näringslivet i Norrbotten – men starkare än riket

Samtliga branscher försvagade mer eller mindre sina lägesbedömningar under det tredje kvartalet. Konfidensindikatorn för näringslivet signalerade ett svagt läge strax över gränsen för att klassas som mycket svagt.

Försvagat läge i tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin uppgav ett ytterligare försvagat läge och läget är nu precis på gränsen mellan svagt och mycket svagt läge. Framför allt var företagen negativa till orderläget och i sina förväntningar på produktionsvolymen framöver. Bedömningarna av färdigvarulagrens storlek var i stället relativt neutrala i motsats till hur det var för ett år sedan då stora varulager var det som drog ned konfidensindikatorn. Industriföretagens bedömningar av lönsamheten har också försvagats ytterligare vilket är i linje med en trend som pågått i tre år. Vid den senaste mätningen var det fler företag som uppgav att lönsamheten var för dålig än som uppgav att lönsamheten var god. Positivt var i alla fall att kapacitetsutnyttjandet fortsatt var på 90%, vilket är högre än riket och övriga norrlandslän utom Västernorrland.

-Andel industriföretag som uppger att de har brist på arbetskraft har minskat till fyra av tio jämfört med för ett år sedan då i princip samtliga hade brist, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Svagt läge i handeln

Handeln i Norrbotten signalerade ett svagt läge. Bedömningen av hur försäljningssituationen varit det senaste kvartalet var fortsatt mycket svag. En majoritet av handlarna ansåg också att varulagren var för stora. Att konfidensindikatorn inte var ännu svagare berodde på att handlarna hade en positiv framtidstro där man bedömde att försäljningssituationen förbättras framåt. Handlarna uppgav också att lönsamheten försämrats ytterligare vilket är en trend som pågått i två år.

Byggbranschen på nedgång

Byggsektorn i Norrbotten signalerade fortsatt ett mycket svagt läge. Tidigare har förväntningarna på antalet anställda bidragit till att hålla uppe konfidensindikatorn men nu är både detta nettotal och bedömningarna av orderstockarnas storlek mycket negativa. En majoritet av byggföretagen har också fyra kvartal i rad angett att antalet anställda har minskat.

-Även i medellångt perspektiv gjorde byggföretagen en mycket negativ bedömning där en stor majoritet av företagen var pessimistiska till hur byggmarknaden kommer att utvecklas närmaste året, säger Niklas Jonsson

Privata tjänstenäringar mer positivt

Privata tjänstenäringar var den minst negativa branschen i Norrbotten med en konfidensindikator endast strax under gränsen för normalläge. Samtliga nettotal låg i relativt neutralläge. Man var något mer negativ till hur verksamheterna utvecklats och i sina förväntningar på efterfrågan framöver. Däremot var man något mer positiv i sina bedömningar av hur efterfrågan utvecklat sig. Lönsamhetsbedömningarna försämrades och precis som för handeln och tillverkningsindustrin är detta en trend som pågått ett par år.

Hela rapporten hittar du på norrlandsfonden.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Petter Alapää

Petter Alapää

Företagsanalytiker 070-668 42 58

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå