Gå direkt till innehåll
D-Flow Technology – flödesmätning med spetsteknologi

Pressmeddelande -

D-Flow Technology – flödesmätning med spetsteknologi

D-Flow Technology i Luleå har ett koncept för mätning som baseras på ultraljud. Företaget har utvecklat konceptet och erbjuder marknaden en unik teknologi för flödesmätning baserat på ultraljud. Med denna kan såväl flödet av vätskor och gaser mätas. Teknikens främsta fördelar är att den har hög prestanda, är robust och inte innehåller några rörliga delar. Exempel på slutkunder är leverantörer av fjärrvärme och vattenverk. Företaget förväntar sig nu en snabb ökning av efterfrågan och avser att automatisera produktionen av ultraljudsgivare. Norrlandsfonden deltar som finansiär i satsningen.

D-Flow är en avknoppning från Luleå Tekniska Universitet där professor Jerker Delsing var pionjär med sin forskning inom ultraljudsmätningar. En utmaning har varit att kunna finansiera de teknologisprång som företaget har genomfört. Lösningen blev samarbete med nyckelkunder i projekt för att utveckla produkterna som nu är redo att i större skala levereras på marknaden. Förutom huvudfunktionen flödesmätning erbjuder teknologin en mängd möjligheter som exempelvis analys av vätskor och mycket exakt avstånds- och temperaturmätning. D-Flow är ett företag med internationell marknad; samtliga leverantörer och kunder finns idag utanför Sverige.

- Våra kunder är flödesmätartillverkare med slutkunder inom framförallt fjärrvärme, färskvatten, bevattning, avlopp och jordbruk. Även kunder inom medicinsk teknik och petroleumindustri är intresserade av vår teknologi, säger Mats Lindgren, VD för D-Flow.

D-Flow har idag åtta anställda och all produktion sker manuellt. För att kunna skala upp produktionen genomförs nu investering i en automatisk tillverkningslinje som kommer att tas i drift till hösten.

- Detta är ett lyckat exempel på hur forskning kan omsättas i tillväxtföretagande. En förutsättning för att en avknoppning ska slå rot är att entreprenörerna är uthålliga och att det finns en tydlig marknadspotential. Båda dessa kriterier är uppfyllda i D-Flow, säger Birgitta Cajander, Norrlandsfonden.

Ämnen

Taggar


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68