Gå direkt till innehåll
Tuluo Nygård är verksamhetsansvarig vid dotterbolaget Vaccinas provtagningsenhet i Umeå. Bild: Patrick Trädgårdh, Umebild
Tuluo Nygård är verksamhetsansvarig vid dotterbolaget Vaccinas provtagningsenhet i Umeå. Bild: Patrick Trädgårdh, Umebild

Pressmeddelande -

Docty vågade satsa mitt i krisen

Docty grundades 2020 med ambitionen att bli marknadsledande inom digifysisk vård i Sverige. Genom ett samarbete med Apoteksgruppen kan Docty, med dotterbolaget Vaccina, erbjuda en kombination av nätläkare och fysisk provtagning.

– Det är lika digitalt och enkelt som hos en nätläkare, men i de fall där patienten även behöver ett test för att kunna gå vidare, kan vi fylla den funktionen utan att belasta primärvården. Detta är grundtanken och visionen med Docty, säger vd Pontus Kressner. 

Ett exempel är fotografering av födelsemärken med en specialkamera där en läkare kan undersöka bilden och sedan återkomma med ett svar i appen. Docty hade precis fått infrastruktur och samarbetsavtal på plats våren 2020 när corona-pandemin spred sig över världen och lamslog stora delar av samhället.

– Vi hade en fungerande infrastruktur på plats och ett it-system som hanterade allt. Därmed var vi väl positionerade inför det som komma skulle och kunde snabbt ge oss in på de nya vårdtjänster som efterfrågades.

Under sommaren stod företaget inför ett vägskäl. Docty kunde antingen hålla sig till sin beslutade utvecklingsplan eller satsa på att expandera i snabb takt för att möta den enorma efterfrågan som pandemin förde med sig.

– När pandemin skapade behov på marknaden gick det väldigt fort. Och den första tanken för oss var: Har vi råd att växa i den här takten? Det innebar trots allt en ekonomisk risk. I det skedet spelade Norrlandsfonden en avgörande roll eftersom deras lån gjorde att vi kunde köpa in antikroppstesterna. För oss var det ett stort steg. På tre månader rekryterade Docty över 300 personer och företaget har idag verksamhet på 60 orter i Sverige, från Kalix i norr till Ystad i söder, samt en omsättning på 50 miljoner, säger Pontus Kressner.

När kampen mot pandemin gick in i nästa fas i och med vaccineringen hade Docty redan inlett samarbeten med ett antal regioner. Bolaget satsar nu på att bli Sveriges största privata vaccinatör mot covid-19.

– När vi hamnade inför nästa strategiska vägskäl såg vi ännu en gång ett ökat behov av rörelsekapital och då ställde Norrlandsfonden upp igen. Norrlandsfonden har verkligen varit en nyckel för vår tillväxt. De har vågat tro på oss och på våra planer och gjort det möjligt för oss att växa i den här takten, avslutar Pontus Kressner.

- Teamet i Docty, med erfarenhet både från vården och IT-världen, har skapat ett tids- och kostnadseffektivt sätt att erbjuda tjänster där den digitala och fysiska vården korsar varandra. Jag spår en ljus framtid där Docty bidrar till samhällsnytta genom att erbjuda effektiv hjälp vid antikroppstestning och vaccination under pandemin. Och efter pandemin finns det fortsatt många områden där samma teknik är applicerbar, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden.


Ämnen


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Anna Asplund

Anna Asplund

Företagsanalytiker 070-279 88 23

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå