Gå direkt till innehåll
Erik Elmroth (grundare), Robert Winter (CEO) och Johan Tordsson (grundare)
Erik Elmroth (grundare), Robert Winter (CEO) och Johan Tordsson (grundare)

Pressmeddelande -

Elastisys – ett tillväxtbolag med teknologi för avancerade molntjänster

I början av 2010-talet byggde en forskargrupp vid institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet en prototyp för prediktiv autoskalning av molnresurser på servrar. Gruppen som leddes av Erik Elmroth och Johan Tordsson vände sig till Uminova Innovation för att få hjälp med att undersöka om det fanns ett behov på marknaden och hur de i så fall skulle kunna sälja produkten. Bolaget Elastisys bildades 2011. Våren 2017 rankades Elastisys som ett av Sveriges hetaste unga teknikbolag med en plats på ansedda 33-listan, en ranking som görs av tidningarna Ny teknik och Affärsvärlden. 2018 kom Partnerinvest och Northern Light Capital in som delägare. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Elastisys erbjuder så kallade containerlösningar. Många små till medelstora företag använder virtualisering för att konsolidera arbetsbelastningar och få ut mer av sina resurser. Containrar (programvarubehållare) är nästa steg i utvecklingen av virtualisering. Containrar påminner om virtuella maskiner, men till skillnad från dem virtualiserar de operativsystemet, inte maskinvara. Containrar är lätta, fristående körbara programpaket som inkluderar allt som behövs för att köra applikationen: kod, exekvering, systemverktyg, systembibliotek och inställningar. Tack vare det fungerar de förutsägbart, på plats eller i valfritt moln, oaktat den underliggande infrastrukturen, vilket ger överlägsen portabilitet. Containrar ger också extremt snabba start- och avstängningstider jämfört med virtuella maskiner, vilket ger en effektivare och mer förutsägbar prestanda.

-Man kan förenklat säga att det är som att streama ett program till din dator från molnet, istället för att det ligger installerat på din hårdvara. Kunden behöver med vår lösning inga fysiska eller virtuella servrar med krav på drift och underhåll, säger Linda Nordin, Elastisys.

Elastisys är långt framme när det gäller teknologin och verkar i en bransch med enorm tillväxt. Ett antal namnkunniga kunder, SEB, Nasdaq och Klarna visar på att bolaget har en spännande resa framför sig.

-Många företag hanterar känslig information och har hårda krav på sin datahantering. En fördel med Elastisys lösningar är att kunden inte blir inlåst i något moln, datan är tillgänglig under europeisk lagstiftning, och tillhandahålls färdigpaketerad för kundens behov av säkerhet och regelefterlevnad. Det finns helt klart en framtidsmarknad för dessa tjänster, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden.

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Anna Asplund

Anna Asplund

Företagsanalytiker 070-279 88 23

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå