Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mer järnväg är melodin för Railcare

Det går som på räls för Skellefteåbaserade Railcare. Verksamheten består av två affärsområden; det ena rustar upp och underhåller järnvägar och det andra säljer järnvägstransporter, främst timmertransporter, med egna tågset och egen personal. 

– Ifjol gjorde vi en stor omorganisation för att sätta ett tydligare fokus på kärnverksamheten. Vi investerade även 75 mkr i två miljövänliga, fabriksnya lok. Överst på önskelistan idag står två ballastvagnar och en uppdatering av befintliga lok. Eftersom underhåll av järnvägar huvudsakligen sker sommartid påverkas tyvärr vårt rörelsekapital negativt, berättar VD Dan Magnusson.

– Vi sökte investeringslån nu för att säkerställa en fortsatt lönsam utveckling i önskad takt. Norrlandsfonden var en av dem som svarade positivt på vår förfrågan, säger Dan. 

– Deras resonemang är helt rätt och vi är glada över att kunna vara med i deras utveckling. Railcare är ett fint företag med stark historik. De är inte bara marknadsledande utan driver även utvecklingen inom sitt område framåt på ett föredömligt sätt, säger Petter Alapää på Norrlandsfonden. 

- Vi anstränger oss för att hitta nya, effektiva och nischade lösningar på gamla problem, bekräftar Dan Magnusson. Det ligger i vår affärsidé.

För mer info: Dan Magnusson, VD Railcare, 070-655 47 47.

Ämnen

Kategorier


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Petter Alapää

Petter Alapää

Företagsanalytiker 070-668 42 58

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå