Gå direkt till innehåll
En av MicroGroups master
En av MicroGroups master

Pressmeddelande -

MicroGroup rekryterar i en spännande bransch

MicroGroup i Örnsköldsvik har utvecklat ett unikt system för att leverera trådlöst bredband. Systemet har lanserats med stor framgång och bolaget kan nå ca 250 000 kunder runt om i Sverige. Tjänsten vänder sig till privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag i alla storlekar. Dessutom säljer bolaget komponenter till ett 30-tal länder runt om i världen. Idag har MicroGroup 35 anställda men kommer att behöva anställa lika många till nu när bolaget upplever en ökad efterfrågan.

-Vi flyttar nu till större lokaler. Totalt 3 500 kvm jämfört med 900 kvm tidigare ger oss nya möjligheter att expandera och att själva göra mer av den produktion som tidigare lagts på underentreprenörer, säger vd Jonas Hellström.

MicroGroup har många nyheter som lanseras löpande. Bland annat har produktutbudet utökats med utrustning för att koppla ihop lång- mellan- och kortdistansnäten på ett sätt som bygger bort ”vita fläckar” i täckningen.

-Just nu ligger mycket fokus på rekrytering. Vi upplever att det har fungerat bra för oss att få tag i personal. En del av vår framgång beror nog på att många är intresserade av vår verksamhet och teknik och också av den anledningen söker sig till oss. Men visst finns det är risk att det på sikt blir svårt att få tag i nyckelkompetens. Det är viktigt att vi som verkar i norra Sverige försöker locka hemvändare och andra inflyttande från södra Sverige, säger Jonas Hellström.

MicroGroup har upplevt en ökande efterfrågan under pandemin. Det kan bero på att fler arbetat hemifrån och behöver bättre uppkoppling till internet, samt att bredbandsutbyggnaden via fiber börjat klinga av. Största utmaningen sedan pandemin slog till har varit leveranser av material från omvärlden där MicroGroup fått svårare att planera sin produktion till följd av komponentbrist.

-Vi har ändå klarat oss bra kan jag konstatera. En strategi som vi tillämpat är lageruppbyggnad så att vi inte är helt beroende av ”just-in-time” leveranser. Dessutom att vi gör mycket med egen personal och därför kan sätta in arbetskraften på andra ställen i vår produktion där komponenter finns tillgängliga. På det sättet har vi kunnat minimera driftstörningar, säger Jonas Hellström.

Jonas Hellström tycker att Norrlandsfonden är en bra resurs, inte bara för finansiering, utan för att det går att föra ett resonemang angående MicroGroups utveckling och framtid.

-Det är inte bara pengar, utan en delaktighet i företagets utveckling. Sådant uppskattar jag, säger Jonas Hellström.

Norrlandsfondens Daniel Moberg som följt bolaget under många år tror på bolagets fortsatta tillväxt.

-MicroGroup har de senaste åren gjort en imponerande resa där man dels utvecklat det som i dag är en unik och mycket lönsam produkt, dels skaffat sig svårtillgängliga tillstånd som gör att man är fiberägare, mastägare och har egna frekvens- och sändningsrättigheter. Detta ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Daniel Moberg, Norrlandsfonden.

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Daniel Moberg

Daniel Moberg

Företagsanalytiker

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå