Gå direkt till innehåll
Johan "Jossi" Lindblom Foto: David Carlier
Johan "Jossi" Lindblom Foto: David Carlier

Pressmeddelande -

Niehku Mountain Villa- Hur är läget Johan "Jossi” Lindblom?

Niehku Mountain Villa är ett exklusivt äventyrshotell vid Riksgränsen, 20 mil norr om polcirkeln. Denna unika skilodge har byggts över ruinen av ett gammalt ånglokstall. Norrlandsfonden var medfinansiär i bygget. Hotellet har 14 rum och är dimensionerat efter hur många guideledda grupper man kan transportera ut till de 60-talet bergstopparna i den kringliggande vildmarken. Norrlandsfondens Per Nilsson slår en signal till delägaren och medgrundaren Johan "Jossi" Lindblom.

Hur upplever ni läget i er bransch?
Det har varit ett intressant år, kan man lugnt säga, med snabba kast och väldigt svårnavigerat. Sådant som gällde igår gäller inte idag och man har varit tvungen att förhålla sig till det. Jag tror att ganska stor osäkerhet råder i branschen överlag. Vi som verkar i besöksnäringen vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till morgondagen.

Hur har era affärer påverkats av pandemin?
Jag tror att Niehku är ett av de företag som har klarat sig bra. Vi har lyckats ställa om och vi har satsat på nya saker. Vintertid har vi en liten stadig kundkrets med återkommande gäster som vi har kunnat ha en bra dialog med och på så vis lyckats göra det bästa av situationen.

Har ni fått ändra på något i era marknadsstrategier för att möta effekterna av pandemin?
Vi noterade en tydlig uppgång av gäster under sommaren och det var många personer som reste inom Sverige och som upptäckte Niehku Mountain Villa och våra vandringsprodukter. Detta ska vi fortsätta utveckla även nästa år.

Vad tror ni om marknadsläget för er närmaste året?
Vi är i princip fullbokade i vinter med undantag för några mindre luckor för att kunna ha lite kapacitet för viss typ av gäster som vi vet kommer att höra av sig. I nuläget är vi väldigt nöjda med bokningsläget. Sammanfattningsvis har vi en stark positiv framtidstro. 

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå