Gå direkt till innehåll
Norrlands Trä – modern träförädling i familjeföretag

Pressmeddelande -

Norrlands Trä – modern träförädling i familjeföretag

Norrlands Trä i Härnösand är ett framgångsrikt familjeföretag som idag drivs i andra generationen. Genom åren har bolaget utvecklats till ett av Sveriges största fristående hyvlerier. Man är idag Härnösands största tillverkningsindustri med 65 anställda.

På Norrlands Trä tillverkas framförallt golv och paneler i massivt trä samt pellets och stallströ. De har också ett byggvaruhus i anslutning till anläggningen.

- Vi är specialiserade på färdigbehandlade paneler och golv - produkter som stadigt ökar i volym, säger VD Jan Frycklund.

Företaget vill fortsätta resan mot allt mer förädlade produkter med högre grad av kundanpassning och flexibilitet. Därför har de nu investerat i en ny hyvelutrustning och automatsortering för att bygga bort den kapacitetsbrist som varit ett hinder för att kunna producera de volymer som marknaden efterfrågar. Dessutom investeras det i ett specialanpassat panelmåleri som behövs för att möta den ökade efterfrågan. Norrlandsfonden bidrar med en del av finansieringen.

- Norrlands Trä har ett bra arbete med ständig utveckling och förbättring av sina produkter och sin verksamhet. Dessutom har de fokus på miljöfrågorna i alla led från inköp till distribution. Det är ett sant nöje att få hjälpa företaget med satsningen, säger Sören Olsson, Norrlandsfonden.

Ämnen

Taggar


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68