Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Norrlandsföretagen nyanställer – under 2011 förväntas högkonjunktur

De norrländska företagen nyrekryterar för fullt. Inom det senaste halvåret har 45 procent av företagen nyanställt personal och denna trend ser ut att fortsätta under våren 2011. Bakgrunden är en stark förbättring av konjunkturläget och en tydlig framtidstro. Prognoserna inför våren pekar dessutom uppåt i de flesta branscher. Bäst siffror uppvisar massa- och pappersindustri samt tjänstesektorn. Detta framgår av Norrlandsfondens Konjunkturbarometer som presenteras varje höst.

Varje år görs en undersökning av konjunkturläget i olika branscher i Norrlands fem län baserad på företagens bedömningar av nuläget och deras framtidsprognoser. Pendeln har svängt ovanligt snabbt denna gång, från en svag till en stark konjunktur på bara ett år. Allra starkast är läget för tjänstebranscherna där svackan aldrig hann bli så djup. Där är lönsamheten redan bättre än normalt och rekryteringsbehovet allt mer påtagligt. Även industrin som under lågkonjunkturen drabbades hårt av efterfrågebortfallet i världshandeln har återhämtat sig. Optimismen hos företagen är obruten och det mesta talar för att konjunkturen i hela Norrland har förbättrats ytterligare till våren 2011. I den breda uppgången är det bara byggindustrin som räknar med en oförändrad konjunktur det närmaste halvåret.

- Trots den svåraste ekonomiska krisen sedan trettiotalet har vi kunnat undvika en riktig lågkonjunktur i regionen. Företagens rekryteringsbehov under hösten och deras positiva prognoser inför våren 2011 målar en ljus bild av den närmaste framtiden, säger Lars-Olov Söderström, VD för Norrlandsfonden.

Konjunkturindex för Norrland, som är företagens egna bedömningar av konjunkturläget och som teoretiskt kan anta värden mellan –100 och +100, visar under hösten ett värde på +24. Det indikerar en stark konjunktur mellan normal och högkonjunktur. Det innebär en kraftig förbättring från förra höstens index på –20. Företagens bedömning av konjunkturen inför våren 2011 ger ett index på +37, ett tecken på god framtidstro.

Återhämtning på bred front

Tillverkningsindustrin upplever nu en stark återhämtning. Massa- och pappersindustrin leder återhämtningen och har gått från låg- till högkonjunktur på ett år. Även för stål- och metallverken har förbättringen varit stor. Detaljhandeln visar på en stark förbättring i hela Norrland. Endast 5 procent av handlarna anser att konjunkturen är dålig under hösten. IT-konsulter och uppdragsverksamhet redovisar en kraftigt ökad fakturering under andra halvåret i år. För att klara anstormningen av nya uppdrag har konsultfirmorna nyanställt i stor skala sedan i våras och inför våren är optimismen stor. Två av tre företag inom besöksnäringen bedömer att lönsamheten kommer att förbättras under 2011. Byggindustrin släpar fortfarande efter många branscher på konjunkturkurvan och verkar i ett normalläge under 2011.

Vad är konjunkturindex?

Konjunkturindex, som kan variera mellan -100 och +100, utgör företagens egna bedömningar av det aktuella konjunkturläget. Gränsen för högkonjunktur kan schablonmässigt dras vid index cirka +35/+40. Värdet 0 med en toleransgräns på +-15 enheter anger normalkonjunktur.

Ämnen

Taggar


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68