Gå direkt till innehåll
Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden
Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden

Pressmeddelande -

Norrlandsfonden - En 60-åring redo för framtidens tillväxt i norr

2021 fyllde Norrlandsfonden 60 år. Under sex decennier har vi arbetat för att främja näringslivet i Norrland. Vi har lånat ut 8 miljarder kronor som har möjliggjort investeringar för omkring 25 miljarder kronor i små och medelstora företag. Vi är stolta över vårt ursprung som gett oss förutsättningar att bidra till utvecklingen.

Åren med pandemin har varit omvälvande för oss alla men vi har fortsatt att blicka framåt och hittat nya lösningar och arbetssätt för att kunna möta våra kunders kapitalbehov tillsammans med de i regionen verksamma bankerna.

Med en stark egen balansräkning är Norrlandsfonden en pigg 60-åring rustad för att fortsatt svara upp emot de utmaningar och möjligheter våra kunder kommer att möta.

Nu publicerar vi årsredovisningen för 2021. Här kan du ta del av vår populärversion och även ladda ner den fullständiga årsredovisningen: https://arsredovisning.norrlan... 

Med vänliga hälsningar

Niklas Jonsson
vd

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå