Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Norrlandsfonden uppvisar rekordhög utlåning första halvåret

Det händer mycket just nu i det norrländska näringslivet. Det märks inte minst på att Norrlandsfonden har högre utlåning första halvåret i år jämfört med rekordåret 2010.

- Efter en trevande inledning under första kvartalet har det nu tagit fart. Vi har lånat ut drygt 220 miljoner kronor under första halvåret vilket är 10% mer än under motsvarande period ifjol, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Investeringsviljan märks framförallt i energi- och miljösektorn men uppgången syns faktiskt på bred front i alla branscher. Exempelvis är de privata vårdleverantörerna en bransch i tillväxt.

- Förutom detta sker många företagsöverlåtelser vilket är ett tecken på att det finns investerare med framtidsplaner och som säkerställer generationsskiften. Det är verkligen bra, säger Lars-Olov Söderström.

Värmeleverantör som växer

Ett företag som uppvisar stark investeringsvilja är Enycon AB i Lövånger. De erbjuder färdig värme samt projekterar, anlägger och driver mindre biobränslebaserade fjärrvärmesystem. Kunderna är främst fastighetsägare och kommuner som har behov att investera i nya värmeanläggningar. Nu har de genomfört en nyemission på totalt 30 miljoner kronor för att säkerställa fortsatt tillväxt.

- Jag är övertygad om att vi är i en bransch som kommer att ha fortsatt hög tillväxt under många år framöver. Jag vet att det finns många duktiga företag inom energisektorn och nu är deras idéer mer efterfrågade än någonsin, säger Enycons VD Lennart Olofsson.

Vårdleverantör som växer

Hermelinen Hälsovård AB är Norrbottens största privata vårdgivare med en verksamhet som inbegriper vårdcentraler, specialistvård, företagshälsovård, livshälsa och forskning. Nu siktar företaget på att bli Sveriges främsta leverantör av hälsovård/omsorg i regioner som präglas av låg befolkningstäthet.

- Vi investerar för att växa. Det kommer att ske både inom ramen för dagens verksamhet men vi kommer också att genomföra förvärv av andra vårdföretag. Vårt koncept borde fungera lika bra i andra delar av Sverige med liknande befolkningsstruktur, säger VD Lars-Erik Sjögren vid Hermelinen Hälsovård AB.

Ämnen

Kategorier


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå