Gå direkt till innehåll
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2020

Pressmeddelande -

Norrlandsfondens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Vi på Norrlandsfonden kan trots en osäker omvärld redovisa en ökad kreditstock där vi möjliggjort satsningar samt stöttat företag under en svår period. Under 2020 beviljades krediter till 151 företag med totalt 290 mkr. Hälften är för oss nya kunder. Detta har gett satsningar om totalt 1,7 miljarder kronor.

Se även vår grafiska kortversion på länken:

https://arsredovisning.norrlan...

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD

Relaterat material