Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya prognoser för Norrlands näringsliv

Välkommen till första numret av Norrlandsbarometern. En tidning om näringslivet i Norrland och inte minst konjunkturen i de nordligaste länen. Via ett samarbete med Konjunkturinstitutet kan vi presentera nya kvartalsprognoser för just Norrland och de nordliga länen var och ett för sig och i de olika branscherna. Dels här i tidningen, men kanske framförallt på vår webb som är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan.

Den här nya Norrlandsbarometern känns viktig för oss av flera skäl, det kanske viktigaste är att vi i dag verkar på en allt mer volatil marknad där det blir allt mer affärskritiskt att kunna se strukturella trender och synliggöra regionala skillnader för att kunna fatta framåtsyftande beslut.

Förhoppningsvis kan de här siffrorna ge en mer mångfacetterad bild av svenskt näringsliv och kanske på sina håll bjuda på oväntade resultat. Det är viktigt för oss på Norrlandsfonden att öka kännedomen om de nordliga länens näringsliv för fler, inte minst för andra investerare och intressenter som vill hitta nya spännande möjligheter.

Vi ser det också som en viktig uppgift för oss att lyfta fram de goda historierna, företagen och företagarna som visar vägen och vågar satsa för framtiden.

Trevlig läsning!

Lars-Olov Söderström, vd

Ämnen


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Lars-Olov Söderström

Lars-Olov Söderström

Presskontakt Tf VD 070-626 42 56
Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68