Gå direkt till innehåll
Svagt läge för näringslivet i Västernorrland – men starkare än riket

Pressmeddelande -

Svagt läge för näringslivet i Västernorrland – men starkare än riket

Näringslivet i länet indikerade ett svagare läge än normalt, där alla branscher utom industrin signalerade ett läge på gränsen mellan svagt och mycket svagt. Tillverkningsindustrin stärkte dock sitt läge till ett normalläge.

Förstärkt läge i tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin i Västernorrland förstärkte sitt läge relativt kraftigt och konfidensindikatorn indikerade ett normalläge. Det förbättrade stämningsläget berodde framför allt på minskande färdigvarulager och positiva förväntningar på produktionsvolymen framöver. Däremot var bedömningarna av orderstockarna fortsatt relativt svaga. Bedömningarna av lönsamheten fortsatte att försvagas i linje med en trend som pågått i ett och ett halvt år och en stor majoritet av industriföretagen uppgav nu att lönsamheten var svag.

-Noterbart är att kapacitetsutnyttjandet låg fortsatt kvar på höga 90% medan fyra av tio företag signalerade om arbetskraftsbrist, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Privata tjänstenäringar svagare än normalt

Privata tjänstenäringar i länet signalerade om ett svagare läge än normalt. Tjänsteföretagen gjorde relativt lika bedömningar som föregående kvartal för hur verksamheterna utvecklats och hur efterfrågan varit. I sina förväntningar på efterfrågan framåt var man mer negativa än tidigare vilket var i linje med bedömningarna i övriga norrlandslän. Lönsamheten fortsatte enligt företagen att försämras till en nu svag nivå. Även bristen på arbetskraft blev mindre men fortfarande rapporterade tre av tio företag om en arbetskraftsbrist.

Mycket svagt läge i byggsektorn

Byggsektorn i Västernorrland rapporterade om ett mycket svagt läge till följd av svaga bedömningar av orderstockarna och pessimistiska bedömningar av hur antalet anställda kommer att utvecklas framöver. Byggföretagen rapporterade också om att antalet anställda minskar och på ett års sikt var man fortsatt mycket negativa till hur byggmarknaden kommer att utvecklas.

Handlarna positiva på sex månaders sikt

Handeln i länet indikerade ett mycket svagt läge, främst till följd av relativt stora lager. Däremot var bedömningarna av hur efterfrågan varit och förväntningarna på efterfrågan framöver relativt neutrala. Bedömningarna av hur lönsamheten utvecklas fortsatte också att försvagas, vilket var i linje med en trend som pågått sedan första kvartalet 2022.

-Till det positiva är att handlarna var relativt optimistiska om hur försäljningen kommer att utvecklas på sex månaders sikt, säger Niklas Jonsson.

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Petter Alapää

Petter Alapää

Företagsanalytiker 070-668 42 58

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå