Gå direkt till innehåll
Utredare har överlämnat förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige

Pressmeddelande -

Utredare har överlämnat förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige

– De största utmaningarna för kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Skellefteå är att på kort tid planera och bygga en stor mängd bostäder och goda livsmiljöer. Läget förvärras också av den tuffa ekonomiska situationen som får stor påverkan på bostadsbyggandet. Jag ska nu ta del av utredarens förslag på statliga insatser för ett ökat bostadsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län och vi kommer att analysera dem inom Regeringskansliet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juni 2023 fick utredaren Peter Larsson i uppdrag att främja koordinering av statliga insatser som verkar möjliggörande för hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling i Norrbottens och Västerbottens län, i den samhällsomvandling som sker med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner. Syftet med uppdraget är att underlätta för berörda kommuner att planera, bygga och förvalta hållbara och växande samhällen.

Ett deluppdrag var att föreslå statliga insatser för ett ökat bostadsbyggande och utredaren presenterar nu ett paket om tre insatser som kompletterar varandra och som kan bidra till att fler bostäder byggs i norra Sverige. Två av de tre förslagen är konstruerade för att underlätta även för andra kommuner i landet som står inför liknande utmaningar. Förslagen kommer nu att analyseras inom Regeringskansliet.

Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 15 juni 2024.

Länk till regeringens pressmeddelande: Utredare har överlämnat förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige - Regeringen.se

Länk till rapporten: Delrapport från utredare med uppdrag att främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län (Fi 2022:A) - Regeringen.se

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå