Gå direkt till innehåll
Lena Sellgren. Business Sweden
Lena Sellgren. Business Sweden

Pressmeddelande -

Världen har ögonen på norra Sverige

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Lena Sellgren är chefekonom och analyschef på Business Sweden, tidigare chefsanalytiker på Nordea Markets. Hon arbetar med att följa och analysera den globala marknaden i syfte att förstå hur vi på bästa sätt attraherar utländska företag att investera eller etablera sig i Sverige.

Hur är bilden av norra Sverige på den internationella marknaden?

– Idag skulle jag säga att det fortfarande är en traditionell profil med gruvor, stål, skog, massa, papper, verkstadsindustri men även elproduktion. Men nu när industrin i norr är under stor omdaning förändras också bilden, säger Lena Sellgren. Vi ser en spännande utveckling som också kommer väldigt rätt i tiden. Innovationerna, lösningar för klimatomställningen och de utmaningar som det för med sig.

Hur tror du att det kommer att förändra bilden av norra Sverige?

– Det händer väldigt mycket i region norr just nu och man märker att världen har ögonen på Sverige. Det såg man bland annat när Joe Biden bjöd in till klimattoppmöte, då var Vattenfalls vd inbjuden för att prata om Hybrit och hur man skapar ett fossilfritt samhälle. Sverige som land var alltså inte inbjudet, men tack vare de här investeringarna var vi ändå närvarande. Sådana saker sätter också ljuset på norra Sverige där det finns många fördelar, som att vi kan bedriva fossilfri och konkurrenskraftig verksamhet. Där sticker vi verkligen ut.

Hur jobbar ni på Business Sweden kring allt detta?

– Just nu är det väldig fokus på norra Sverige och vi jobbar tätt tillsammans med regionerna. Det vi lyfter fram är områden där Sverige har fördelar: innovation, lösningar som kan bidra till den gröna omställningen och övergången till ett fossilfritt samhälle. Här ligger även fokus för den finansiella sektorn: idag investerar man grönt och inte brunt.

Vad tror du är den viktigaste faktorn i den här utvecklingen?

– När vi jobbar med att attrahera investeringar och lyfta det som är unikt med Sverige så framhåller vi att vi kan bedriva energieffektiv fossilfri verksamhet. Vi betonar verkligen den effektiva och stabila elförsörjningen. Sedan finns det en annan sak som är väldigt viktig: att investeringarna i första hand drivs av affärsmässiga skäl i stället för statliga eller regionalpolitiska. Då får de en helt annan kraft som i sin tur attraherar andra investerare.

Vilka utmaningar ser du?

– Vi har redan idag en dialog med flera företag kring kompetens och kompetensförsörjning. Det gäller inte enbart i norr utan det är lika över hela landet. Men just när man bygger upp någonting nytt i så stor skala kommer nästa dimension, att man också ska vilja bo och leva i regionen. Det kommer bli många direkta jobb på de storföretag som etablerar sig, men det kommer också vara många så kallade kringjobb som får övriga samhället att fungera.

Frågan är hur man ska attrahera nya människor till områden som under många år haft problem med avfolkning. För regioner och kommuner handlar det om att bygga upp attraktiva samhällen och då också om vilka preferenser som nästa generation har, vad de önskar sig.

Hur lyckas man med det?

– Jag har länge funderat på vad som gör ett samhälle attraktivt och det är svårt att sätta fingret på, men det handlar om att bo, leva, starta företag, kunna växa, alla förutsättningar måste vara på plats. Det är ingen slump när allt finns, man måste jobba aktivt för att få det att fungera och skapa ett attraktivt samhälle.

Personligen tycker jag om allt det som Norrland har att erbjuda med skog, skidor och friluftsliv så för min del är det lätt att sälja in, men alla tycker ju inte som jag. Men om man får till attraktiviteten i kombination med alla de här investeringarna och får en större hävstång så att man skapar en kreativ region som i sin tur skapar sin egen attraktionskraft.

Vilken roll tror du att Norrlandsfonden kommer spela för utvecklingen?

– Jag tror att Norrlandsfonden är en jätteviktig aktör för att främja och putta på entreprenörskapet. Det är en avgörande pusselbit och jag tror att fonden kan komma att spela en viktig roll när hela Norrland ska hitta vägen framåt för då behövs företag, kunskap, kontakter och kapital.

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD 070-535 13 75
Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Företagsanalytiker 0920-24 42 68

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå