Gå direkt till innehåll

Ämnen: Ekonomi

Norrlandsfonden vill öka bostadsbyggandet i norra Sverige genom att erbjuda kompletterande finansiering

Norrlandsfonden vill öka bostadsbyggandet i norra Sverige genom att erbjuda kompletterande finansiering

Statens utredare, Peter Larsson, har identifierat Norrlandsfonden som en lämplig administratör av statliga medel för att öka bostadsbyggandet i norr i samband med den gröna industriella utvecklingen. Med anledning av detta har Norrlandsfondens styrelse beslutat att genomföra ett antal pilotprojekt för att visa på möjligheterna i en lånebaserad finansieringsmodell för bostadsbyggande.

Bättre tillgång till finansiering för norrländska företag via förnyat samarbete mellan EIF och Norrlandsfonden

Bättre tillgång till finansiering för norrländska företag via förnyat samarbete mellan EIF och Norrlandsfonden

Norrlandsfonden och European Investment Fund har tecknat ett garantiavtal inom InvestEU programmet motsvarande ca 160 miljoner kronor i ny finansiering. Garantin bedöms generera finansiering till över 120 små och medelstora företag med fokus på innovation och hållbarhet. Samarbetet, där små och medelstora företag kan få bättre lånevillkor, förväntas påskynda den gröna omställningen för företagen.

Konfidensindikatorer Norrland - Sverige

Konjunkturen i norr - svagt stämningsläge som planar ut på låg nivå

Stämningsläget för näringslivet i såväl Norrland som i riket har försämrats under en längre tid men planar nu ut på en låg nivå. Läget i Norrland är svagt medan det i riket är mycket svagt. Hushållen på riksnivå är fortsatt rekordpessimistiska, detsamma kan antas gälla för hushållen i Norrland. Elpriserna i Norrland har under slutet av året varit rekordhöga, nära nivåerna för för södra Sverige.

Petter Alapää, Norrlandsfonden

Kraftigt försvagat stämningsläge i det norrländska näringslivet

Stämningen i näringslivet i Norrland såväl som i riket försvagas kraftigt. Från en stark position är nu läget svagare än normalt i Norrland och mycket svagare än normalt på riksnivå. Orsaken att läget i Norrland är positivare än i riket är framför allt att byggföretagen är positivare i norr. Detta framgår av Norrlandsfondens konjunkturbarometer som presenteras i samverkan med Konjunkturinstitutet.

Visa mer

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden

Box 56
971 03 Luleå