Pressmeddelande -

Norrlandsbjörnar och Olof Högberg-plaketter 2010

                                                                                                              2010-05-19

Hedersbelöningar 2010

Vinnare av Norrlandsbjörnen 2010                                        
Norrbottens län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

Per-Ola Eriksson har i många år aktivt arbetat för landsbygdens och Norrlands utveckling. I rollerna som riksdagsledamot, ledamot i LKAB:s styrelse, generaldirektör för NUTEK och nu som landshövding i Norrbottens län, har han visat ett starkt engagemang i näringslivets utveckling. Här märks bland annat frågor som glesbygdens villkor, kapitalförsörjning för företag, infrastrukturfrågor och forskning. Han är en välkänd, tydlig och uppskattad företrädare för sitt län och dess intressen. För framstående samhällsinsatser tilldelas Per-Ola Eriksson Norrlandsförbundets hedersbelöning Norrlandsbjörnen för Norrbottens län år 2010.”

 

Uttalande från Per-Ola Eriksson:

-          Jag har jobbat med många olika samhällsuppdrag men det tuffaste var nog saneringen av statens finanser under 1990-talet. Som bondson hade jag med mig att plus och minus måste gå ihop.

-          Jag är verkligen hedrad över att få ta emot Norrlandsbjörnen. Det hade jag aldrig kunnat drömma om!

Vinnare av Olof Högberg-plaketten 2010
Norrbottens län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Pitebygdens Forskarförening är ett imponerande exempel på ideellt arbete i forskningens tjänst. Föreningen har sedan år 2003 byggt upp databasen PitePorträtt , som består av ca 40.000 fotografier/personporträtt från åren 1860 – 1930. En kartläggning har även gjorts av de fotografersom var yrkesverksamma under sent 1800- och tidigt 1900-tal i Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå. Vidare har kyrkomaterial från alla församlingar i Pite älvdal renskrivits och gjorts lättillgängliga för släktforskningen under namnet PiteAnor.  Föreningen, med sina drygt 800 medlemmar, är ett bevis på att folkrörelse- och folkbildningstraditionen lever och utvecklas. För denna kulturgärning får Pitebygdens Forskarförening ta emot Norrlandsförbundets hedersbelöning Olof Högberg-plaketten för Norrbottens län år 2010.”.

Uttalande från Ulf Holmberg, talesman för Pitebygdens Forskarförening:

-          Vår unika databas Piteporträtt 2009 har vi byggt själva. Den innehåller fyrtio tusen bilder och är sökbar på flera olika sätt. En ovanligt hög andel av personerna på bilderna har kunnat identifieras. Nu jobbar vi på en ännu större databas.

-          Vi har även arbetat med att renskriva kyrkomaterial från församlingar i Pite älvdal. Det materialet arbetar vi nu vidare med och det kommer att ges ut under namnet PiteAnor 2011.

 

Vinnare av Norrlandsbjörnen 2010
Västerbottens län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Yvonne Lif Lövbrand äger och driver Hotell Borgafjäll & Spa tillsammans med sin make. Ett hotell som erbjuder avkoppling, lugn och ro i en genuin miljö. Samtidigt ett företag som satsat på mängder av olika natur – och kulturupplevelser. En gourmetrestaurang som är omnämnd som Lapplands bästa i White Guide. Vidare är hotellet ett kulturarv, som arkitekten Ralph Erskines både första och sista verk. Hotellet är ett fint exempel på hur besöksnäringen med känsla, fantasi och drivkraft kan utvecklas i även i glesbygd. För en berömvärd entreprenörsgärning tilldelas Yvonne Lif Lövbrand, Hotell Borgafjäll & Spa, Norrlandsförbundets hedersbelöning Norrlandsbjörnen för Västerbottens län år 2010.”

 

Uttalande av Yvonne Lif Lövbrand:

-          Det har varit stora umbäranden i början, hotellet gick med förlust och Jante var oss i hälarna.  Men vi har vänt utvecklingen och nu går verksamheten med vinst. Den här hedersbelöningen är en bekräftelse på att vi har gjort rätt!

-          Vi har använt oss av fjällmarkernas skafferi i vårt kök. Hotellet erbjuder gästerna lugn och ro, naturupplevelser och närhet till den samiska kulturen. Man måste vara tydlig med sitt mål!

 

Vinnare av Olof Högberg-plaketten 2010
Västerbottens län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Jögge Sundqvist är slöjdare i tionde generationen och dessutom konsthantverkare. I sin slöjd blandar han traditionell form med nutida uttryck. Han kommunicerar sin slöjd i den offentliga miljön, ett möte som inspirerar och river murar mellan kulturformer. Han är en budbärare och ambassadör som sprider kunskap om slöjden, både praktiskt genom sitt slöjdande och teoretiskt genom föreläsningar och undervisning över hela världen. För en framstående kulturell gärning tilldelas Jögge Sundqvist Norrlandsförbundets hedersbelöning Olof Högberg-plaketten för Västerbottens län år 2010.”

 

Uttalande av Jögge Sundqvist:

-          Det är kärleken till slöjden och folkkonsten som är min drivkraft. Mer och mer har det blivit att jag gjort offentliga utsmyckningar, som till exempel i Umeå City Airport och hos Umeå kommun. Just nu arbetar jag med utsmyckningen av en kyrka som ligger i en skola här i Umeå.

-          Att få Olof Högberg-plaketten känns otroligt hedersamt. Man hamnar i fint sällskap!

 

Vinnare av Norrlandsbjörnen 2010
Jämtlands län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Nils-Åke Hallström tillhör den tredje generationen entreprenörer i sin familj. I rollen som VD sedan 1980 har han visat förmåga att både föra arvet vidare och att få företaget att växa på en starkt konkurrensutsatt marknad. Företaget sysselsätter idag ca 230 personer, är etablerat på tre orter och omsätter ca 300 miljoner kronor per år. Nils-Åke är även en drivande kraft i utvecklingen av hemorten Nälden som attraktiv boendeort, där företag, föreningar och kommunen samspelar med goda resultat. Som ordförande i idrottsföreningen har han spelat en nyckelroll i tillkomsten av ishallen och sporthallen. För framstående företagargärning och goda samhällsinsatser tilldelas Nils-Åke Hallström Norrlandsförbundets hedersbelöning Norrlandsbjörnen för Jämtlands län år 2010.”

Uttalande av Nils-Åke Hallström:

-          När jag började som VD år 1980 så omsatte företaget 18 miljoner kronor. Idag sysselsätter vi cirka 230 personer på tre orter och omsätter cirka 300 miljoner kronor. Vår tillväxt har hela tiden skett med egna medel. Nyligen fick vi också utmärkelsen ”Diamond Award” för hög soliditet i tjugo år.

-          Det är alltid trevligt med utmärkelser och det känns jättekul att nu få en Norrlandsbjörn!

 

Vinnare av Olof Högberg-plaketten 2010
Jämtlands län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Tsukasa Takeuchi, född i Yokohama, Japan, etablerade 1987 den japanska restaurangen Mikado i Grytan, Brunflo. Med genuin japansk mat och konstfulla uppläggningar blev Mikado snabbt en populär restaurang. Tyvärr brann den ner, men nyetablerades i Östersund förra året under namnet Take Mikado. Med mat i mästarklass, inspiration och hängivenhet så har Tsukasa Takeuchi gett oss norrlänningar nya kulinariska erfarenheter och vidgat vår sensoriska förmåga.  Mångfalden i matutbudet i Norrland har berikats med en ny dimension! För denna kulturgärning tilldelas Tsukasa Takeuchi Norrlandsförbundets hedersbelöning Olof Högberg-plaketten för Jämtlands län år 2010.”

 

Uttalande från Tsukasa Takeuchi:

-          Tack så mycket för utmärkelsen. Det känns roligt och hedrande att bli uppmärksammad på detta sätt.

Tsukasa kommer att ta ledigt från sin restaurang Take Mikado på torsdag den 20 maj för att åka till Järvsö och där ta emot sin hedersbelöning vid Norrlandsförbundets festmiddag på hotell Järvsöbaden.

 

Vinnare av Norrlandsbjörnen 2010
Västernorrlands län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Hans Bergh arbetade som VD och vice VD hos Permobil AB i över tjugo år. Under hans ledning växte företaget kraftigt. Permobil är idag tekniskt världsledande inom sin bransch. Steg för steg har världsmarknaden erövrats och företaget exporterar nu cirka 90 % av sin produktion. Hans Bergh är en ledare som verkar mitt ibland medarbetarna och tycker om att tränga in på djupet i aktuella problem. För framstående entreprenörsgärning tilldelas Hans Bergh Norrlandsförbundets hedersbelöning Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län år 2010.”

 

Uttalande från Hans Bergh:

-          Min drivkraft har varit att få se denna fantastiska tillväxt. Från början fanns vi i Sverige och i Oslo. Nu finns vi över hela världen.

-          Jag är väldigt ”hands on” i mitt ledarskap. Medarbetarna är en nyckelfaktor till framgång och jag har jobbat nära dem.


Vinnare av Olof Högberg-plaketten 2010
Västernorrlands län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Journalisten och författaren Curt Bladh verkade under många år som kulturredaktör på Sundsvalls Tidning. Kultursidan blev en av de mest lästa utanför storstäderna och den har även fått en branschutmärkelse som bästa kultursida.  Curt har höga krav på både litteratur och teater, vilket också avspeglats i ett otal recensioner och debattartiklar, skrivna med en välvässad penna.
Curt Bladhs författarskap har resulterat i ett antal böcker, varav flera handlar om hemstaden Sundsvall och landskapet Medelpad, dess historia och uttryck. För framstående kulturell gärning tilldelas Curt Bladh Norrlandsförbundets hedersbelöning Olof Högberg-plaketten för Västernorrlands län år 2010.”

 

Uttalande från Curt Bladh:

– Jag har mött många författare genom åren. Särskilt minns jag möten med utländska författare som Norman Mailer och Salman Rushdie. Mitt eget författarskap har ofta haft lokal anknytning, med böcker om Sundsvall och Medelpad. Men just nu arbetar jag med en bok om Svenska Akademien.

– Det känns väldigt hedrande att får ta emot ett kulturpris som Olof Högberg-plaketten. Man är i ett imponerande sällskap!

 

Vinnare av Norrlandsbjörnen 2010
Gävleborgs län
Pernilla Hålén och O P Assistans

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

”Pernilla Hålén driver sedan 1998 tillsammans med sin make företaget O P Assistans. Företaget anställer personliga assistenter på uppdrag av personer med funktionsnedsättning. Det har växt snabbt och sysselsätter nu ca 300 personer hos ca 53 kunder. I syfte att ge kunderna bästa möjliga förutsättningar att leva självständiga liv så ”skräddarsyr” företaget den personliga assistansen . Stor vikt läggs vid att insatserna skall bygga på respekt, kompetens och helhetssyn. OP Assistans är ett gott exempel på hur man kan förena framgångsrikt företagande och sociala tjänster av god kvalitet. För goda insatser inom näringsliv och samhällsliv tilldelas Pernilla Hålén och O P Assistans hedersbelöningen Norrlandsbjörnen för Gävleborgs län år 2010.”

 

Uttalande av Pernilla Hålén :

– Det är enormt viktigt att värna LSS-reformen. Den ger möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att väga upp det ”integritetstapp” som de drabbas av.

– Det är jätteroligt och smickrande att få Norrlandsbjörnen. Det behövs verkligen positiv publicitet inom assistansområdet!

 

Vinnare av Olof Högberg-plaketten 2010
Gävleborgs län

Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;

Det var en gång ett dagcenter som ville börja arbeta med teater. Med starten ”Tomtar på rymmen” (1996), via publikgenombrottet ”Indianer i djungeln” (1999) till publikrekordet ”Elvis” (2005) har Glada Hudik-teatern skrivit kulturhistoria. Med prestationer utifrån varje individs förutsättningar, i samarbete med skolor och företag, har teatern utvecklats och spridit glädje och upplevelser utöver det vanliga. En framgångssaga som vi absolut inte har sett slutet på. För denna kulturgärning tilldelas Glada Hudik-teatern hedersbelöningen Olof Högberg-plaketten för Gävleborgs län år 2010.”

                                      

Uttalande från Pär Johansson, verksamhetsledare för Glada Hudik-teatern:

-          Skådespelarna har blivit sedda och de har växt i sin självkänsla. Nu vet de också att skådespelare inte behöver vara perfekta!

-          Vi har mycket på gång nu: vi ska åka till New York den 2 juni och spela där, Sveriges Television gör en fyra timmar lång dokumentär om teatern, vi planerar en långfilm och nästa år blir det en Sverigeturné med avslutning i Globen!

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Gävleborg