Pressmeddelande -

Små investeringar ger stora vinster

I debatten om infrastrukturinvesteringar slungas siffror i miljardklassen ofta omkring. Visst behövs dessa miljardinvesteringar, framför allt för att utveckla järnvägstransporterna. Men måste allt kosta miljarder?

Nej, det finns en mängd - i sammanhanget - små investeringar som ger stora vinster i form av betydligt ökad kapacitet, restidsvinster för dagpendlare, överflyttning av tungt gods från väg till räls samt effektivare tågtrafik.

Låt oss därför få "bjuda på " några lockande småinvesteringar i järnväg i Norrland!

1) Investera 100 miljoner kronor i Mittbanan på sträckan Ånge - Sundsvall. Vinst: Nabotåget kommer fem minuter snabbare till Sundsvall, X2000-tåget hela nio minuter snabbare. Det är värdefulla minuter för arbetspendlaren, som genom detta kan få sällskap av f d bilpendlare som gått över till tågpendling.

2) Investera 100 miljoner kronor i ett nytt trafikledningssystem för Inlandsbanan. Detta tillsammans med en satsning på fler kommunikationsmaster öppnar för betydligt större, säkrare och effektivare trafik på banan. Mera gods väntar på att få åka på Inlandsbanan, främst trävaror och skogsbränsle. Men även norska transporter, mellan Narvik och Trondheim, blir möjliga på järnväg. Flytt från lastbil till tåg ger betydande miljövinster, liksom ekonomiska i form av mindre slitage på väg 45. Med biodieseldrivna tåg blir miljövinsten ännu större.

3) Investera 125 miljoner kronor i ett triangelspår i Bergsåker, strax väster om Sundsvall. Detta medför i sin tur snabbare godstransporter samt miljövinster (både fysiska och psykiska) i "grytan" centrala Sundsvall. Projektet är samhällsekonomiskt mycket lönsamt, med en nettonuvärdeskvot på +3.

4) Investera 100 miljoner kronor i ett nytt signalsystem för att höja hastigheten för persontåg på sträckan Östersund - Storuman. Med den nyligen införda lägre maxhastigheten på väg 45 och med 20 km/timmen högre hastighet på Inlandsbanan blir tågpendling klart intressant för ett antal bilister. Miljövinst, tidsvinst samt betydligt säkrare.

5) Investera 60 miljoner kronor i bärighetshöjning på sträckan Arvidsjaur - Jokkmokk. Efter några stopp på stambanan har tydliga önskemål framkommit om detta från den tunga industrin. Med denna begränsade investering så får man ett alternativ till stambanan och minskar därmed tågsystemets sårbarhet betydligt.

6) En mindre upprustning av sträckan Furudal - Bollnäs, som möjliggör återupptagen tågtrafik och därmed förutsättningar att flytta minst 400 ton tungt gods från väg till järnväg. För 60 miljoner kronor blir detta verklighet.

7) Förstärk Jörnbanan mellan Arvidsjaur och Jörn, för 100 miljoner kronor och flytta 400 ton tungt gods från väg till järnväg.

Statens investeringar i infrastruktur behöver öka betydligt - och särskilt i järnvägsnätet. Just nu är det ett bra läge att investera, när konjunkturen vänt nedåt. Kostnaderna bör bli lägre och samhällsekonomin stimuleras. Tag vara på detta läge!

Investeringar i järnvägsinfrastruktur sparar pengar (vägunderhåll), liv (trafiksäkerhet), miljö och tid. Att möjliggöra för fler att arbetspendla med tåg innebär att fler kan bo kvar på mindre orter och hejda dagens negativa befolkningsutveckling på mindre orter i Norrland.

Hela Sverige ska leva!

Ewa Back                                  Per Söderberg

ordförande                                vice ordförande

Norrlandsförbundet Norrlandsförbundet

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Norrbotten