Skip to main content

Kvalitetsfiol under studietiden – unik chans för ung musikstuderande med anknytning till Västerbotten

Nyhet   •   Maj 22, 2017 13:45 CEST

Nu finns chans för en ung och lovande musikstuderande som har anknytning till Västerbotten att få disponera en kvalitetsfiol under studietiden. NorrlandsOperan har fått i uppdrag av Sparbanksstiftelsen Norrland att utse vem personen blir och tar emot ansökningar fram till 9 juni.

Sparbanksstiftelsen har givit NorrlandsOperan i uppdrag att ta in ansökningar och utse en ung och lovande musikstuderande som har anknytning till Västerbotten. Den person som utses kommer att tilldelas en riktigt bra fiol under studietiden – instrumentet ligger i 130 000-kronorsklassen – och erbjuds att lösa ut det när studierna är över.

Ansökan med motivering skickas senast 9 juni 2017 till musikchef Elisabet Ljungar. En jury om tre personer, med musikchefen som ordförande, utser därefter lämplig student.

Bakgrund
År 2005 utformade Sparbanksstiftelsen Norrland ett fiolprojekt som innebär att NorrlandsOperan i Umeå fritt får disponera över en kvalitetsfiol. Instrumentet har en dokumenterad historia sedan hundratals år och står för miljonvärden. Utöver detta instrument har stiftelsen gett NorrlandsOperans Symfoniorkester i uppdrag att förse en ung och lovande musikstuderande med en riktigt bra fiol under studietiden. Projektet är unikt eftersom det inte initierades av branschen utan av en stiftelse som vill medverka till kvalitetsmässig utveckling av musiklivet i Västerbotten.

För mer information kontakta musikchef Elisabet Ljungar, elisabet.ljungar@norrlandsoperan.se