Pressmeddelande -

Initiativ för ökade kultursatsningar i glesbygden

Investeringarna i kulturarbete på kommunal nivå är ständigt sviktande, och konsekvenserna blir mest påtagliga i landets mindre kommuner. Den 28 maj kommer ämnet lyftas i Sveriges näst minsta kommun där kultursatsningen har gått mot strömmen och ökat. Något som de tre länsinstitutionerna i Västerbotten velat uppmärksamma med att utnämna Sorsele till Årets Kulturkommun. Ett nytt synsätt på kulturfrämjande efterfrågas med frågan: ”Är kultur en kostnad eller en investering?”, med målet att främja kulturinvesteringar i hela landet.

Sorsele är med sina drygt 2 500 invånare Sveriges näst minsta kommun sett till folkmängd, och de vill nu slå ett slag för ökad betydelse kring kultursatsningar i hela landet. Kommunen har länge varit en av de som saknat kulturskola. Nu satsas det på en ny kulturskola som öppnar till höstterminen ochunder 2018/2019 har Sorsele utsetts till Årets Kulturkommun i Västerbotten något som utmynnat i utökade aktiviteter och program för invånarna. Som avslutning på läsåret kommer vikten av kultursatsningar debatteras. Bakom initiativet står Västerbottensteatern, Norrlandsoperan och Västerbottens museum tillsammans med Sorsele Kommun, med målet att främja kulturinvesteringar i hela landet.

– Det är hög tid att diskutera kulturens betydelse för en plats och för de som bor där. Det handlar inte bara om framtiden för Sorsele kommun, utan frågan är kritisk för de stora delar av Sverige som ligger utanför storstäderna. Kulturarbete ska verka för att främja kreativitet, idérikedom och öppenhet, något som behövs idag mer än någonsin och som forskning visar även kan stärka en kommuns attraktivitet, säger Fransesca Quartey, VD på Västerbottensteatern.

Sveriges kommuner har under de senaste 20 åren minskat andelen som de lägger på kultur av sin totala budget. Konsekvensen av det minskade kulturstödet blir huvudfrågan när debatten tas upp i Sorsele den 28 maj. I april kom beslut från regeringen att återinföra det statliga stöd till kulturskolan som togs bort hösten 2018, något som innebär att stödet kan återinföras till höstterminen i år, men ett gemensamt synsätt på vikten av kultur efterfrågas.

– Vi som kommuner måste oavsett vart i landet vi befinner oss kunna ge våra unga eldsjälar möjligheten att driva projekt. Våga satsa där utgången inte alltid mäts i antal besökare utan att det viktiga är att vi som en mindre kommun faktiskt kan utvecklas tillsammans med våra invånare, unga som gamla. Att kunna ge förutsättningar för kulturrika framtider eller ger människor en anledning att stanna kvar, säger Fransesca Quartey.

Om kulturdebatten ”Är kultur en kostnad eller en investering?”

Den 28 Maj kl 18.00 i Sorsele Folkets Hus. Fri entré.

Politiker och företrädare för kulturen deltar, bland andra Nina Björby (S), ordf i Region Västerbottens kulturutskott.

Opinionsbildare Malin Ackermann inleder

Moderator Bo Brydsten

Arrangör: Västerbottensteatern, Norrlandsoperan, Västerbottens museum, Sorsele kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Fransesca Quartey, VD på Västerbottensteatern, fransesca.quartey@vasterbottensteatern.se

Petra Kangas, Kommunikationschef på Norrlandsoperan, petra.kangas@norrlandsoperan.se

Anki Berg, Informatör på Västerbottens museum, anki.berg@vbm.se

Ämnen

  • Dans

Regioner

  • Västerbotten

Läs mer: https://norrlandsoperan.se

Norrlandsoperan grundades 1974 och är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten
ingår också Umeå Jazzfestival och URBAN NORTH samt turnéer och samarbeten
på olika håll i regionen, nationellt och internationellt.

Presskontakt

Petra Kangas

Presskontakt Kommunikations- och försäljningschef 070 343 02 44

Carina Bygdemark

Presskontakt Marknadsförare/projektledare 070 258 71 77

Malin Lindberg

Presskontakt Marknadsförare/ Projektledare 070 343 26 57