Pressmeddelande -

Gallerian Kärnan börjar med söndagsöppet

Nu tar gallerian Kärnan steget och drar igång med söndagsöppet och gör därmed Östersunds stadskärna mer tillgänglig.

Söndagen den 30 oktober blir startskottet för söndagsöppet i Kärnan. Detta innebär att ett 50-tal butiker i centrum nu kommer att ha öppet på söndagar.

- Detta kommer att öka tillgängligheten i centrum väsentligt, säger Annette Lindow, centrumledare i gallerian Kärnan Östersund. Vi hoppas förstås att fler butiker i city passar på att följa vårt exempel och det är även något jag kommer att verka för i egenskap av ordförande i Svensk Handel Östersund och City Östersund. Jag tror att många har väntat på att vi ska ta det här steget och framför allt kedjebutikerna kommer nu att se över frågan, avslutar Annette.

Från fastighetsägaren Norrviddens sida står man beredd att tillsammans med butikerna kommunicera ut budskapet om söndagsöppet till kunderna.

- Öppettiderna är en mycket viktig faktor för att vi ska få en levande stadskärna alla veckans dagar, anser Patrik Jonasson, marknadsområdeschef på Norrvidden Fastigheter i Östersund. Som den största fastighetsägaren i staden har vi ett ansvar att hela tiden vara med att uppgradera stadskärnan, vilket vi nu är med och bidrar till, fortsätter Patrik.

Lena Wikman, affärsutvecklare retail och ansvarig för shoppingverksamheten inom Norrvidden, tycker att Östersund har en stor utvecklingspotential.

- Vi jobbar mycket aktivt för att etablera nya varumärken, både i vår galleria Kärnan och i centrum, och söndagsöppet är ett starkt argument för att företag ska vilja etablera sig. Vi skriver också in söndagsöppet i våra avtal med alla hyresgäster för att på sikt öka tillgängligheten ännu mer för kunderna, avslutar Lena.

Butikerna i Kärnan laddar nu för att den 30 oktober ta hand om de kunder som vill söndagsshoppa.

För mer information kontakta:
Annette Lindow, centrumledare Kärnan, tel. 070-580 40 60
Patrik Jonasson, marknadsområdeschef Norrvidden Fastigheter i Östersund, tel.063-55 52 66
Lena Wikman, affärsutvecklare retail Norrvidden Fastigheter, tel. 060-13 76 44

Ämnen

  • Detaljhandel

Kategorier

  • galleria
  • östersund
  • norrvidden fastigheter
  • norrvidden
  • gallerian kärnan
  • kärnan
  • söndagsöppet
  • cityhandel

Regioner

  • Östersund

Norrvidden är en norrländsk fastighetskoncern med huvudkontor i Sundsvall. För att ha en stark lokal närvaro har vi lokalkontor på våra huvudorter Sundsvall, Gävle, Östersund, Umeå och Luleå. Bolaget bildades 2002 och  äger fastigheter om totalt ca 840 000 m2.

Kontakter

Margaretha Bygdeståhl

Presskontakt Marknads- och informationschef Diös Fastigheter AB Marknads- och informationschef Diös Fastigheter AB 063 - 663 04 02